ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Job Position
เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

ติดต่อ

นายชลธี ลิ้มชื่น

อัพเดทการประกาศงานเมื่อ

11 กรกฏาคม 2555

ประกาศเมื่อ

13 มิถุนายน 2555

สมัครงานนี้
ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเลขทะเบียนลำดับที่ กท 997เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้คำปรึกษาและบริการเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความด้านวิชาการ แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์
จากการเข้าไปมีส่วนรับรู้ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2530 นักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคมกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันกำหนดเจตนารมณ์ที่จะค้นคว้า วิจัยเพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านเทคนิค ด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆในฐานะคณะทำงาน อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนกระทั่งปี 2543 จึงได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อแปรเจตนารมณ์เป็นการปฏิบัติการอย่างจริงจังภายใต้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” กำหนดเป้าหมายที่จะมีส่วนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวน 1 อัตรา

รูปแบบงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
- ตรวจเอกสารบัญชี
- การจัดทำใบสำคัญจ่าย
- จัดทำงบการเงิน
- บันทึกบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • ระดับการศึุกษา : ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
  • อายุ : 22 ถึง 25 ปี
  • อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- อายุ 22-25 ขึ้นไป
- จบการศึกษาในระดับปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีบุคลิคภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
- ตามที่กฎหมายกำหนด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วิธีการสมัคร :
  • รับสมัครผ่านทาง JOBBKK.COM
ติดต่อ :

นายชลธี ลิ้มชื่น

5/156 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10900

โทรศัพท์ : 021962147 ต่อ 102

แฟกซ์ : 021962147 ต่อ 203

อีเมล : info@dee.or.th

เว็บไซต์ : http://www.dee.or.th

แผนที่บริษัท :  แผนที่ Google
กรุณารอสักครู่...