ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
มูลนิธิรักษ์ไทย
Job Position
เจ้าหน้าที่สนาม 6 อัตรา (สมุทรปราการ1, สมุทรสาคร1 , สมุทรสงคราม1 ,นครศรีธรรมราช1,สุราษฎร์ธานี 2 ) โค

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อัพเดทการประกาศงานเมื่อ

17 มกราคม 2554

ประกาศเมื่อ

28 เมษายน 2552

สมัครงานนี้
ป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ( NGO) สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 25 ปี ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท การส่งเสริมธุรกิจในระดับชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาเด็กตลอดจนการป้องกันโรคเอดส์
และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
เจ้าหน้าที่สนาม 6 อัตรา (สมุทรปราการ1, สมุทรสาคร1 , สมุทรสงคราม1 ,นครศรีธรรมราช1,สุราษฎร์ธานี 2 ) โค

จำนวน 6 อัตรา

รูปแบบงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
จ้าหน้าที่สนาม ( Field Officer )

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นของ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ติดตามสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเป้าหมาย และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งมายัง : มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอย ประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  คุณสมบัติ :
  - จบปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
  - หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติด และ / หรือ แรงงานข้ามชาติ ตามโครงการที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  เงินเดือน :
  ไม่ระบุ
  สวัสดิการ :
  1. ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต
  2. เงินเดือนเดือนที่ 13
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังทำงานครบ 1 ปี
  วิธีการสมัคร :
  • ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ :

  ฝ่ายบุคคล

  มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซอย ประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

  รหัสไปรษณีย์ : 10400

  โทรศัพท์ : 02 - 2656839

  แฟกซ์ : 02-271-4467

  อีเมล : humanresource@raksthai.org

  เว็บไซต์ : http://www.raksthai.org


  Jobs Tags:
  เจ้าหน้าที่สนาม 6 อัตรา สมุทรปราการ1 สมุทรสาคร1 สมุทรสงคราม1 นครศรีธรรมราช1 สุราษฎร์ธานี 2 โค มูลนิธิรักษ์ไทย เจ้าหน้าที่สนาม อัตรา สมุทรปราการ1 สมุทรสาคร1 สมุทรสงคราม1 นครศรีธรรมราช1 สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สามเสนใน ดินแดง จ้าหน้าที่สนาม Field Officer หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นของ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ติดตามสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง มูลนิธิรักษ์ไทย ถ ประดิพัทธ์ ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ พฤษภาคม 2552 มูลนิธิรักษ์ไทย


  กรุณารอสักครู่...