ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Job Position
เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

นนทบุรี,

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อัพเดทการประกาศงานเมื่อ

27 มีนาคม 2557

ประกาศเมื่อ

4 กรกฏาคม 2555

สมัครงานนี้
Gammaco (Thailand) Co.,Ltd. is exclusive distributor of LEGO Education Division. The company has been successful for more than 36 years. We are looking for qualified individuals to join us in the following positions.
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต,จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามานานกว่า 36 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LEGO Education รายเดียวในประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักในวงการการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันเรายังได้ขยายหน่วยธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สปา และกลุ่มธุรกิจรีสอร์ทในเครือปานวิมานกรุ๊ป ประกอบกิจการด้านการให้บริการสถานที่พักตากอากาศ โดยมีสถานพักตากอากาศไว้รองรับนักท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ในนาม ปานวิมาน รีสอร์ท (อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี) , ปานวิมานเกาะช้าง รีสอร์ท (อ.เกาะช้าง จ.ตราด) , ปานวิมานเชียงใหม่ สปารีสอร์ท (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงาน มีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัคร
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวน 2 อัตรา

รูปแบบงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
- ดูแลรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารของกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านรับและจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช่จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง นำเสนอให้หัวหน้าเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
- บันทึกรายการเงินรับ จ่ายรายวัน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นสมุดคุมเงินสดย่อย สมุดคุมทะเบียนจ่ายเช็ค สมุดคุมการรับชำระหนี้จากลูกค้า
- รับชำระเงินจากพนักงานขายและลูกหนี้อื่นๆของบริษัทพร้อมบันทึกรายการรับ
- จัดเตรียมเงินในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ต่างๆของบริษัท
- ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่พนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆพร้อมบันทึกรายการจ่าย
- เบิกจ่ายรายจ่ายที่จัดสรรแล้วให้แก่แผนกต่างๆ
- ควบคุมอนุมัติรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้
- ควบคุมเงินสดที่หมุนเวียนในแต่ละวัน
- ทำการตรวจนับเงินสดคงเหลือและตรวจสอบการนำฝากธนาคาร และตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่ามีการตัดบัญชีถูกต้องหรือไม่
สถานที่ปฏิบัติงาน :
นนทบุรี,
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • ระดับการศึุกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • อายุ : 24 ปีขึ้นไป
  • เพศ : หญิง
  • อาศัยอยู่ : นนทบุรี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- เพศหญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาด้านบัญชีการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานบัญชีการเงินมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.office
- ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Navision จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
เงินโบนัส,รถบัสรับส่ง,ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,ชุดฟอร์มพนักงาน,เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต,เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต,กีฬาสี,สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี,การฝึกอบรมและพัฒนา
วิธีการสมัคร :
  • รับสมัครผ่านทาง JOBBKK.COM
ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

122,123 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11130

โทรศัพท์ : 0-2459-4731 ต่อ 256 - 257

แฟกซ์ : 0-2459-4501

อีเมล : personal2@gammaco.com, hr@gammaco.com

เว็บไซต์ : http://www.gammaco.com, http://www.panviman.com

แผนที่บริษัท :  แผนที่ Google

ตำแหน่งงานอื่นๆที่รับสมัคร
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน:
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน:
นนทบุรี,
เงินเดือน:
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน:
นนทบุรี,
เงินเดือน:
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน:
นนทบุรี,
เงินเดือน:
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน:
นนทบุรี,
เงินเดือน:
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน:
นนทบุรี,
1 2 Next

Jobs Tags:
เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน นนทบุรี ดูแลรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารของกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านรับและจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช่จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง นำเสนอให้หัวหน้าเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ บันทึกรายการเงินรับ จ่ายรายวัน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นสมุดคุมเงินสดย่อย สมุดคุมทะเบียนจ่ายเช็ค สมุดคุมการรับชำระหนี้จากลูกค้า รับชำระเงินจากพนักงานขายและลูกหนี้อื่นๆของบริษัทพร้อมบันทึกรายการรับ จัดเตรียมเงินในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ต่างๆของบริษัท ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่พนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆพร้อมบันทึกรายการจ่าย เบิกจ่ายรายจ่ายที่จัดสรรแล้วให้แก่แผนกต่างๆ ควบคุมอนุมัติรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ ควบคุมเงินสดที่หมุนเวียนในแต่ละวัน ทำการตรวจนับเงินสดคงเหลือและตรวจสอบการนำฝากธนาคาร และตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่ามีการตัดบัญชีถูกต้องหรือไม่ บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด


กรุณารอสักครู่...