บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
      บริษัท ในเครือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านสะดวกซื้อ

ผู้จัดการเขตร้านกาแฟอินทนิล
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร :

ความสามารถพิเศษ

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านกาแฟ

-สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

- ใช้คอมพิวเตอร์ WORD/EXCEL คล่อง

- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

คุณสมบัติส่วนบุคคล

- มีความเป็นผู้นำ

- กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ

- ประกันสังคม/กองทุนทดแทน

- ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

- กองทุนฌาปนกิจ/ฌาปนกิจสงเคราะห์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เงินรางวัลประจำปี

- รถยนต์ประจำตำแหน่ง

- ค่าน้ำมันรถ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลผู้จัดการสาขาให้ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท

- ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้จัดการสาขาให้ถูกต้อง

- พัฒนายอดขายของสาขาที่ดูแลให้เป็นไปตาม TARGET

- ควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาให้เป็นไปตาม BUDGET

- ควบคุมภาพลักษณ์ และงานบริการของสาขาให้เป็นไปตามนโยบาย และดีกว่าคู่แข็งขัน

- ควบคุมและดูแลทรัพย์สินของบริษัทในสาขาให้ใช้งานได้และครบถ้วน

- รับฟังและแก้ปัญหาของสาขาให้ถูกต้องตามแนวทางของบริษัท

- แนะนำการบริหารงานให้กับคู่ค้าและผู้จัดการสาขาที่ดูแล

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
ประสบการณ์:5 ปีขึ้นไป
อายุ:30 ถึง 35 ปี
อาศัย : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
-ดูแลรับผิดชอบการขายของจุดขายให้ได้มาตรฐานและมีกำไร
-รับผิดชอบในการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางความต้องการของบริษัทไปสู่ทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาได้รับทราบอย่างถูกต้องและเนื่อง
-รับผิดชอบพัฒนาระบบ และบุคคลากรในร้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
-รับผิดชอบทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ประกันสังคม , ประกันชีวิต , ฌาปนกิจสงเคราะห์,กองทุนฌาปนกิจ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการเงินกู้,ชุดฟอร์ม,อบรมฟรี,ค่าเก็บเงิน,ค่าทำงานล่วงเวลา,ค่าเข้ากะ,บ้านพักพนักงาน(บางสาขา)

วิธีการสมัคร :
 • รับสมัครผ่านทาง E-mail : SI.KUN@HOTMAIL.COM
 • ติดต่อ : คุณสิรภพ กุลชนะโตมร

  บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
  223/94 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ : 0 2367 2652,56 แฟกซ์ : 0 2745 7941
  อี-เมล์ : SI.KUN@HOTMAIL.COM
  วันที่ 27 ตุลาคม 2554

  Jobbkk.com....เวบสมัครงานของคนทันสมัย