บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
      บริษัทฯ สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เป็นบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008,การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) กำลังเติบโตด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายงานเพิ่มอัตราการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการลูกค้า เราต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อร่วมนโยบายบริหารจัดการให้องค์กรประสบสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต้องการรับสมัครบุคลากรดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ปวส.ทุกสาขา อบรมจป.วิชาชีพ(ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง)

- ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย

- มีประสบการณ์การทำงาน จป.วิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม

- คอมพิวเตอร์พื้นฐานสามารถใช้งานได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา:ปวส. ถึง ปริญญาตรี
ประสบการณ์:2 ปีขึ้นไป
อายุ:27 ปีขึ้นไป
อาศัย : สมุทรปราการ
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
งานด้านความปลอดภัย,อบรมพนักงาน,วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุม,งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ,
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000 ถึง 25,000 บาท
สวัสดิการ : -ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทและค่าอาหารช่วง OT 15 บาท
-เบี้ยขยัน เดือนละ 700 บาท
-รถรับส่งพนักงาน ปรับอากาศ เส้นทางถนนเทพารักษ์ (สำโรง-บางบ่อ)
-เสื้อฟอร์ม 5 ตัว/ ปี
-อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
-ประกันชีวิต
-สวัสดิการเงินช่วยเหลือ (อุปสมบท, สมรส, คลอดบุตร, ค่าเล่าเรียนบุตร และฌาปนกิจ)
-สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
-รางวัลอายุการทำงาน (500-5,000 บาท/ ปี)
-รางวัลพนักงานดีเด่น (3,000 บาท/ ปี)
-วันลาพักร้อนประจำปี 6-15 วัน/ ปี (คืนเงินกรณีใช้สิทธิลาไม่หมด)
-สิทธิวันลาพักร้อนหลังผ่านทดลองงาน
-กีฬาสี, งานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร :
 • รับสมัครผ่านทาง JOBBKK.COM
 • ติดต่อ : คุณอินทิรา

  บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
  38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ : 0 2182 1033-36 ต่อ 27 , 58 แฟกซ์ : 0 2182 1039
  อี-เมล์ : humansec@sahabhant.com
  วันที่ 13 มีนาคม 2557

  Jobbkk.com....เวบสมัครงานของคนทันสมัย