คำถวายพระพร :
ผู้ลงนาม :
 
12933
Security code : กรุณาระบุ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านบน
*คำลงนามถวายพระพรจะแสดงภายหลังจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
 
 

 
ลำดับที่ 61135
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร สโรชินี เซ็นนิ
 
 
ลำดับที่ 61134
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายอนุสรณ์ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61133
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61132
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางบังอร ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61131
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางกนกกร ชำนาศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61130
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายทัศนัย ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61129
   ข้าพเจ้า ครอบครัวเกษมสุขและครอบครัวไชยสีดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร รัชนี
 
 
ลำดับที่ 61128
   ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพเจ้า นาย ธนา ไตรภูวนาถ
 
 
ลำดับที่ 61127
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร รัฐธนินท์ บุญมาก
 
 
ลำดับที่ 61126
   ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายไตรธรรม ศรีกุลธนากิจ
 
 
ลำดับที่ 61125
   ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง และ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของ ปวงชนชาวไทย นานเท่านานเทอญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ชนัญชิดา
 
 
ลำดับที่ 61124
   ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์อายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกชาติไป
  ผู้ลงนามถวายพระพร อารยา
 
 
ลำดับที่ 61122
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร บุญเลิศ กนะกาศัย
 
 
ลำดับที่ 61121
   ขอให้พ่อหลวงสุขภาพแข็งแรง รัก พ่อ หลวงค่ะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร น.ส.นฤมล บัวลี่
 
 
ลำดับที่ 61120
   ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหล่อม ขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพุทธเจ้า นางสาวจงกล ปั้นเทศ
 
 
ลำดับที่ 61119
   ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ตลอดไป อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ _/|\_ อู๋รักในหลวงครับ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ธนัช นิสะโสกะ
 
 
ลำดับที่ 61118
   ขอทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญย์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ต้นตระกุลฐิติชยานันท์
 
 
ลำดับที่ 61117
   ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
 
 
ลำดับที่ 61112
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร น.ส.สุมาลี สะอาดเอี่ยม
 
 
ลำดับที่ 61111
   ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ปกป้องคุมครองพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดๆไป
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายพชร บุญสอน
 
 
ลำดับที่ 61110
   ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร มาลินี แสงแก้ว
 
 
ลำดับที่ 61109
   ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นาย วีรภัทร รุณดิษฐ
 
 
ลำดับที่ 61108
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายอนุสรณ์ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61107
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61106
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางบังอร ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61105
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางกนกกร ชำนาศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61104
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายทัศนัย ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 61103
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
  ผู้ลงนามถวายพระพร ภาณุภณ วีระชัยชาติ
 
 
ลำดับที่ 61102
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ภราดา สะลาคำ
 
 
ลำดับที่ 61101
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ตลอดไปค่ะ รักในหลวงมากค่ะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร เมย์
 
 
ลำดับที่ 61100
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร บัวลอย วัฒนเกตุกูล
 
 
ลำดับที่ 61099
   ทรงพระเจริญ และ เกษมสำราญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ประภาส นาเวียง
 
 
ลำดับที่ 61098
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร กัญรินทร์
 
 
ลำดับที่ 61097
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร น.ส.สุมาลี สะอาดเอี่ยม
 
 
ลำดับที่ 61096
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ปฐมพร
 
 
ลำดับที่ 61095
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ปฐมพร
 
 
ลำดับที่ 61094
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ปฐมพร
 
 
ลำดับที่ 61093
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพพระพุทธเจ้านายพิเชษฐ์ วงษ์ธรรม
 
 
ลำดับที่ 61092
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร จำนงค์ พวงมาลัย
 
 
ลำดับที่ 61091
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร พิพิฐ
 
 
ลำดับที่ 61090
   ขอให้ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร รณิดา
 
 
ลำดับที่ 61089
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร กนกกร
 
 
ลำดับที่ 61088
   ขอพระองค์ทรงมีพระชนย์มายุ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ จันทร์เจริญ
 
 
ลำดับที่ 61087
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางสาวกัตติกา แก้วขาว
 
 
ลำดับที่ 61086
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร อัญชุลี เพิ่มผล และครอบครัว
 
 
ลำดับที่ 61085
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ร.ต.สถาพร อยู่ณรงค์
 
 
ลำดับที่ 61084
   ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร น.ส.โชตินาถ สิรินาคบำรุง
 
 
ลำดับที่ 61083
   ขอพระองค์ทรงมีพระชนย์มายุ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ จันทร์เจริญ
 
 
ลำดับที่ 61082
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร วชิรวิชญ์
 
 
ลำดับที่ 61081
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายสุรจิตร พังเครือ
 

หน้าที่  1  จากทั้งหมด  222 หน้า   ->    1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  .. 222  

คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่คำถวายพระพรของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง