คำถวายพระพร :
ผู้ลงนาม :
 
75444
Security code : กรุณาระบุ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านบน
*คำลงนามถวายพระพรจะแสดงภายหลังจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
 
 

 
ลำดับที่ 60770
    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร จิระภา มลาสินธุ์
 
 
ลำดับที่ 60769
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร lihuilian
 
 
ลำดับที่ 60768
   ขอให้พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยทุกคน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร savita sittipraleethai
 
 
ลำดับที่ 60767
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพุทธเจ้าธีรวุฒิ-ลำภู พูลถาวร
 
 
ลำดับที่ 60766
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ดิเรก
 
 
ลำดับที่ 60765
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้านางสาวนันธิภา อุดมวิทยารัตน์
 
 
ลำดับที่ 60764
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร สุทธิดา
 
 
ลำดับที่ 60763
   ขอพระองค์มีพระชนมายุยืนยาวหมื่นปี
  ผู้ลงนามถวายพระพร su
 
 
ลำดับที่ 60762
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายอนุสรณ์ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60761
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60760
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางบังอร ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60759
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางกนกกร ชำนาศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60758
   ขอถวายพระพร ด้วยพระมหาพุทธชัยมงคลคาถาทรงชนะมารทั้งปวง ด้วยพระมหาพุทธชินบัญชรคาถาพระพุทธเจ้าทรงประจำปกป้องทั่วทั้งพระวรกาย ด้วยพระมหาพุทธโพชฌงคปริตรคาถาเป็นกำแพงป้องกันขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสัพพสัตว์ร้ายทุกชนิด ด้วยพระมหาพุทธยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกคาถาทรงสมพระราชฤทัยในประการทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกกาล ทรงพระสาโพธิปัญจอิสสโร ด้วยพระมหาพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคาถาทรงพระดวงจิตสอุปาทิเสสนิพพานทุกขณะ เทอญ...พระพุทธเจ้าข้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายทัศนัย ชำนาญศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60757
   ขอพรัองค์ทรงพระเจริญ..
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพเจ้านายอัครวัฒน์ ด้วงคำจัทร์ และครอบครัว
 
 
ลำดับที่ 60756
   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ศิริรัตน์ เลิศทวีวุฒิ
 
 
ลำดับที่ 60755
   ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร สุดารัตน์
 
 
ลำดับที่ 60754
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่คู่คนไทยไปนานและขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
  ผู้ลงนามถวายพระพร นาวสาวนวลนภา กวีและครอบครัว
 
 
ลำดับที่ 60753
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร b
 
 
ลำดับที่ 60752
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร b
 
 
ลำดับที่ 60751
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร ปิยะศักดิ์ เอี่ยมยิ้ม
 
 
ลำดับที่ 60750
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางสาวสุมาลี สะอาดเอี่ยม
 
 
ลำดับที่ 60749
   ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร สุดารัตน์
 
 
ลำดับที่ 60748
   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายวัลลพ เจริญแพทย์
 
 
ลำดับที่ 60747
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ประชาชนของพระราชา
 
 
ลำดับที่ 60746
   ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร สุกัญญา
 
 
ลำดับที่ 60745
   ขอเทพเทวดาทั้วปวงประทานพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยบริบูรณ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางสาว สุชาดา พันธุ์ไพศาล
 
 
ลำดับที่ 60744
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร กัญญาพัชร ดวงแก้ว
 
 
ลำดับที่ 60743
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร วัชรา
 
 
ลำดับที่ 60742
   ขออำนาจคุณพระศรีรัคยตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ โปรดช่วยคุ้มครองพระองค์ ในด้านต่างๆ ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทย นานเท่านานเทอญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางสาวกิ่งกมล ไชยโย
 
 
ลำดับที่ 60741
   ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญตราบนานเท่านาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร บ้านสิทธิศักดิ์
 
 
ลำดับที่ 60740
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญให้ประชนชาวไทยตลอดไปค่ะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรุณรัตน์ ภูมาศ
 
 
ลำดับที่ 60739
   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายปิยะ รัชตะอดุลศิลป์
 
 
ลำดับที่ 60738
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายสุรจิตร พังเครือ
 
 
ลำดับที่ 60737
   
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร เล็ก
 
 
ลำดับที่ 60736
   ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร กนกพร
 
 
ลำดับที่ 60735
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
  ผู้ลงนามถวายพระพร วไลภรณ์ เพชรช่วย
 
 
ลำดับที่ 60734
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร นางสาวมัตตัญญู ศรีทา
 
 
ลำดับที่ 60733
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร พรชนก
 
 
ลำดับที่ 60732
   ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสุขภาพพลามัยแข็งแรง อายุยื่นหมื่นๆปี ขอเดชะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ศศิร์ญา
 
 
ลำดับที่ 60731
   Long Live The King
  ผู้ลงนามถวายพระพร ชนะ
 
 
ลำดับที่ 60730
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายปิยะนันท์ มะธิปาปัง
 
 
ลำดับที่ 60729
   ทรงพระเจิรญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร อาภาพัชร์
 
 
ลำดับที่ 60728
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดยิ่งยืนนานเทอญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า ธัญลักษณ์ ศิรคุณสินธรณ์
 
 
ลำดับที่ 60727
   ้ขอพระองร์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะฃ้าพระพุทธเจ้า
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายธานีแสงสุขขา
 
 
ลำดับที่ 60726
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร สุดถนอม
 
 
ลำดับที่ 60725
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นิตยา
 
 
ลำดับที่ 60724
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญเพค่ะ
  ผู้ลงนามถวายพระพร พัชรี บุราคร
 
 
ลำดับที่ 60723
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนามถวายพระพร อังคณา อนุปิม
 
 
ลำดับที่ 60722
   ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร ลลิดา
 
 
ลำดับที่ 60721
   ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ผู้ลงนามถวายพระพร นายสุนทร เพ็ชรเหล็ก
 

หน้าที่  8  จากทั้งหมด  222 หน้า   ->   1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  .. 222  

คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่คำถวายพระพรของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง