ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานฝ่าบผลิต
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบ้านค่าย สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.55
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบ้านค่าย สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.55
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

กรกฏาคม 2554

บริษัท :

บจก.วิวัฒน์พานิช

ที่อยู่ติดต่อ :

129 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ตำแหน่ง :

ที่ปรึกษางานบริการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้คำปรึกษากับรถที่นำเข้าซ่อมที่ศูนย์

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2548

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

บจก.ฟูจิทสึเท็น(ประเทศไทย)

ที่อยู่ติดต่อ :

253 ม.11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ผลิตและตรวจเช็คเครื่องเสียงติดรถยนต์
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้คอมพิวเตอร์ได

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...