ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : พนักงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : พนักงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขายเครื่องสำอาง
2. สาขาอาชีพหลัก : พนักงานเชียสินค้า/พนักงานขายบู๊ท/PR/PC
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขายเครื่องสำอางในห้าง

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเทพารักษ์ สาขาวิชา : สามัญ
วุฒิ : วุฒิเทียบเท่า ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.26
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดี

ดี

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

ดี

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...