ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการ,ผู้จัดการฝึกหัด
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 110 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชา : บริหารธุรกิจค้าปลีก
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.26
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2552

ถึง

ตุลาคม 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

หลักสูตร :

แม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ศึกษาดูงาน

  - คลังสินค้า ที่ บริษัท SUN108 จำกัด (คลังสินค้าร้าน 108 shop และ Family Mart )

  โดย คุณเวทิต โชควัฒนา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท SUN108 จำกัด )

  - คลังสินค้าของ ห้างคาร์ฟูร์ เขตที่ตั้ง บางปะอิน

  - ศูนย์การค้า IT City ณ ห้างพันทิพพลาซ่า

  โดย คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

  - ท๊อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขา ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว

  - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว

  - บริษัท อายิโนโม๊ะโต๊ะ จำกัด จังหวัด สระบุรี

  - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา CPN จำกัด ณ ห้างเซ็นทรัลเวิร์ด

  โดย คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

  - บริษัท โอกิลวี่วันแอนด์มาร์เธอร์ จำกัด (บริษัทโฆษณาอันดับ 1 ของไทย) ณ สำนักงานใหญ่ตึกเซ็นทรัลเวิร์ด  ฝึกงาน

  - ณ คลังสินค้า บริษัท SUN 180 จำกัด

  - ณ ร้าน 108 Shop สาขาพัฒนพิบูล

  - ตัวแทนจำหน่าย Bakery จากโรงแรมโนโวเทล ในงาน Marketing Day ของมหาวิทยาลัย  การเรียนการสอน

  - คุณประจักร์ เจียมเจริญศักดิ์ ( National Customer Development Manager บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน )

  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค้าปลีก

  วิชาบูรณาการการบริหารธุรกิจค้าปลีก

  วิชาการจัดการส่วนหน้าร้านในธุรกิจค้าปลีก

  วิชาการบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก

  - คุณเวทิต โชควัฒนา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท SUN108 จำกัด )

  วิชาสัมมนาและปฎิบัติการเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก

  - คุณอรรถพงษ์ สกุลศรีประเสริฐ ( กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ไดร์ฟ เม้งยานยนต์ จำกัด )

  วิชาการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก

  - คุณดวงพร เหมวิจิตรพันธ์ (ผู้จัดการบริษัท ไอยมิตร จำกัด ) (ดำเนินธุรกิจโฆษณา)

  วิชาธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน

  - คุณพงษ์ศักดิ์ สิริวัต (ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต)

  วิชาการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก

  - คุณจุลชาติ ตันเจริญ ( กรรมการผู้จัดการบริษัท ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ )

  วิชาการบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก

  วิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  - คุณอภิชาติ ไชยสวัสดิโชติ ( ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท Mars Thailand Inc. และ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ ประเทศไทย จำกัด )

  วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...