ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โฆษณา/Creative/ช่างภาพ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โฆษณา/Creative/ช่างภาพ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : AE,Evnt
2. สาขาอาชีพหลัก : สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ,โทรทัศน์,น.ส.พ.
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : AE,Evnt, /ฝ่ายรายการ
3. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : งานด้านราชการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์)
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.58
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : สาธิตมัธยมสวนสุนันทา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.33
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  เล่นลำตัด พากษ์เสียง เล่นกีฬา

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  กิจกรรมมหาวิทยาลัย
  เป็นกรรมการนักศึกษา
  งานสัมมนานิเทศศาสตร์, งานเฉลิมดุสิตกางจอ อื่นๆที่เป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

  ฝึกงาน
  บริษัท AIS ตำแหน่ง Pr Marking ระยะเวลา 3 เดือน
  บริษัทบรอดคาซ์ท ไทย เทเลวิชั่น ตำแหน่ง Event ระยะเวล 6 เดือน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...