ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร/สถิติ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร/สถิติ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานด้านเศรษฐศาสตร์
2. สาขาอาชีพหลัก : การเงินและการธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
3. สาขาอาชีพหลัก : พนักงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานทั่วไป

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วุฒิ : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.1
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

พฤศจิกายน 2553

บริษัท :

เทสโก้โรตัส สาขาลาดพร้าว

ที่อยู่ติดต่อ :

จตุจักร กรุงเทพ 10900

ตำแหน่ง :

แคชเชียร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริการลูกค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2551

สถาบันอบรม :

พิธีศุลกากร

หลักสูตร :

ธนาคารกสิกรไทย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  พิมพ์ดีดสัมผัส
  ฟุตบอล เป็นนักกีฬาโรงเรียน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2550 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  รองประธานนักเรียน ร.ร.การเคหะท่าทราย ปี 2545

  นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน วัดสุคนธาราม ปี 2540-2542
  เป็นกัปตันทีม พาโรงเรียนชนะจนเข้าถึงเป็นตัวแทนอำเภอ เพื่อหาตัวแทนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...