ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการเขตร้านกาแฟ
2. สาขาอาชีพหลัก : อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : team leader

เงินเดือนที่ต้องการ :

20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 37 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.64
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2542

ถึง

มิถุนายน 2556

บริษัท :

บ.เอชดีดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ร้านไอศกรีม ฮาเกนดาส สาขาCentral แจ้งวัฒนะ

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการร้าน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริหาร จัดการ ดูแล ผลประกอบการให้ได้ตาม KPI
  ดูแลและ พัฒนาทีม ตามหลัก Mission & Vission เพื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจ สูงสุด
  ควบคุม ดูแลความสะอาด คามมาตรฐาน ESP External Audit คะแนนสูงสุด 2 รอบประเภทShop
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

มกราคม 2556

สถาบันอบรม :

General Mills

หลักสูตร :

Leader shiift Module 1-9

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

กันยายน 2553

สถาบันอบรม :

อ.จุมภฏ ระเบียบโลก

หลักสูตร :

Control Perspective&IT Control Objectives

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

สถาบันอบรม :

General Mills

หลักสูตร :

Global ESP Quality standard

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...