ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โฆษณา/Creative/ช่างภาพ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โฆษณา/Creative/ช่างภาพ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ,ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.ราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : การโฆษณา
วุฒิ : ป.ตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.40
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : รร.วัดเขมาภิรตาราม สาขาวิชา : ไทยสังคม
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.8
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มิถุนายน 2552

บริษัท :

บ.ไลฟ์ไดแอ็ก จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.นวลจันทร์21 คลองกุ่ม บึงกุ่ม

ตำแหน่ง :

ประสานงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ฝ่ายการตลาดและประสานงานในการตรวจสุขภาพให้กับราชการและเจ้าหน้าที่ บุคลากรทั่วไป

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2547

ถึง

กันยายน 2547

บริษัท :

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่อยู่ติดต่อ :

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วิเคราะห์รายการประเภทต่างๆ เช็คเรตติ้ง รายการและวิเคราะห์โฆษณา
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2548

ถึง

มีนาคม 2548

สถาบันอบรม :

BANGKOK FLIM FESTIVAL

หลักสูตร :

การสร้างสรรค์และเทคนิคในการทำภาพยนต์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ญี่ปุ่น

ฟัง

ดีมาก

ดี

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดี

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  โครงการรักนวลสงวนตัว ภาควิชาโฆษณา

  โครงการสร้างสรรค์งานโฆษณา ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งชิคเคล็ดสติค
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...