ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร/ISO
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร/ISO
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บริหารการจัดการองค์กร/กลยุทธ์ต่างๆ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชา : การจัดการโฆษณา
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.61
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.99
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    เล่นกีฬา ร้องเพลง

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...