ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ดูแลสวน-ปรัปรุงภูมิทัศน์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร,เจ้าหน้าที่R&D ด้านพืช +โรค+ Lab
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชา : พืชสวนประดับ
วุฒิ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.36
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สาขาวิชา : พืชศาตร์
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.3
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

บ.จารุ-ภากร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

72 ซ.รามคำแหง 22 ( ตั้งจิตนุเคราะห์) หัวหมาก กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

Supervisor Gerdener

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ออกแบบ ตกแต่งจัดสวนภายในส่วนรับผิดชอบของ โรงแรมโอเร็นเต็ล กรุงเทพฯ และรวบรวมพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ ดูแลจัดระบบเรือนเพาะชำ
  -สรุปค่าแรง+รายงานการปฏิบัติงานความก้าวหน้าประจำเดือนทุกเดือน
  -จัดทำเอกสารของ หน่วยงาน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

ธันวาคม 2551

บริษัท :

บริษัท สินสมทรัพย์ ก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

133/9 ม.9 ต.บางคูวัต อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - หัวหน้าฝ่ายสวน ออกแบบ ตกแต่งจัดสวนภายส่วนรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรวบรวมพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ ดูแลจัดระบบเรือนเพาะชำ
  -จัดทำเงินเดือนพนักงาน
  -จัดทำเอกสารของ หน่วยงาน

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

พฤษภาคม 2550

บริษัท :

ภูมิพัศยะฟาร์ม

ที่อยู่ติดต่อ :

27-29ม.9ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  หัวหน้าฝ่ายสวน ออกแบบ ตกแต่งจัดสวนภายในฟาร์มและรวบรวมพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ ดูแลจัดระบบเรือนเพาะชำ
  - ดูแลไม้ผลเขตร้อน
  - ดูแลสวนพริก
  - ดูแลสวนหน่อไม้ฝรั่ง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2548

ถึง

ธันวาคม 2549

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

ตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2547

ถึง

ตุลาคม 2549

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

หัวหน้า ออกแบบตกแต่งรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

มกราคม 2549

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

จัดโดมพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  คอมพิวเตอร์โปรเกรม ms.excel ms word ms powerponit

  photoshop auto cad

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ปี 2546 ดำรงตำแหน่ง นายก อกท. หน่วยบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

  ปี 2547 - 2548 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา พืชสวนประดับ ม. แม่โจ้
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...