ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี - การเงิน,เจ้าหน้าที่ภาษี
2. สาขาอาชีพหลัก : การเงินและการธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่ บางเขน, สายไหม คันนายาว บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง มีนบุรี, คลองสามวา บางซื่อ จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชา : การเงิน
วุฒิ : บัญชีบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.02
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนอุดมเกษมบริหารธุรกิจ สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 3.52
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนศรีอยุธยา

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชีการเงิน และจัดพิมพ์กรมธรรม์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จำทำยอดกระทบ bank statement แต่ละเดือน
  จัดเก็บและบันทึกยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัย
  และยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย
  และทำบันทึกรายการเงินสดรับ RV
  ผ่านโปรแกรม DL200
  จัดเก็บรายละเอียด ยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ค้างชำระ
  และจัดเก็บสรุปตามรายละเอียดของแต่ละเดือน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

เมษายน 2550

บริษัท :

PA BALANZ ASIA PACIFIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี การเงิน และภาษี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำเช็ค จ่ายเช็ค ออกหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบภพ.ฯ
  ลงบันทึก PV RV JV
  คำนวณ ชั่วโมง OT พนักงาน
  กระทบยอดธนาคาร
  เคยใช้โปรแกรม ทางด้านบัญชี ACCPAC
  และโปรแกรม ทางด้านเงินเดือน GENIUS

  //ถึงแม้เกรดผมจะน้อยแต่ผมก็จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดครับ//
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2550

สถาบันอบรม :

ธรรมนิติ

หลักสูตร :

เจาะลึก หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

กุมภาพันธ์ 2548

สถาบันอบรม :

ธรรมนิติ

หลักสูตร :

ภาษีซื้อต้องห้าม

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เงินเดือนสามารถ ตกลงกันได้ครับ
  ถึงเกรดผมจะน้อยแต่ก็จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดครับ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...