ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธนาคาร,พนักงานทั่วไป,พนักงานาชการ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.7
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : มัธยมวานรนิวาส สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.5
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

พฤษภาคม 2556

บริษัท :

โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

400/22 ถ.พหลโยถิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

ตำแหน่ง :

จัดการตรวจสอบข้อมูลสินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำกับธนาคาร เช่น สินค้าทางการเกษตร ข้าว มัน ข้าวโพด ตรวจนับปริมาณแล้วประเมิณราคา

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน

ที่อยู่ติดต่อ :

470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ตำแหน่ง :

ฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิเคราะห์หลักทรัพย์
  - ธุรการ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2548

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ&บี

ที่อยู่ติดต่อ :

1152/3 ถ.พหลโยธิน ลาดพร้าว ลาดยาว กทม. 10900

ตำแหน่ง :

พนักงานธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำงานด้านการขายและต้อนรับลูกค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

สถาบันอบรม :

กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตร :

ใบอนุญาติตรวจสอบสินค้า

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตร :

การเงินและการธนาคาร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรมแกรม photoshop แต่งรูป

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...