ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานการเงิน
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.92
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

มกราคม 2555

บริษัท :

หจก.ประวัติสุขนวล (บมจ.บางจากปิโตเลียม)

ที่อยู่ติดต่อ :

210 ถ.สุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่ง :

บุคคล-ธุรการ-บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เงินเดือน-ค่าแรง พนักงาน
  - ประกันสังคม
  - แจ้งรับเข้า-แจ้งออกประกันสังคมพนักงาน
  - ส่งเงินสมทบประกันสังคมแต่ละเดือน
  - ดูแลเรื่องบัตรประกัันสังคมพนักงาน
  - ใบลากิจ-ลาป่วย-ลาพักร้อน
  - ภ.ง.ด.3,53
  - ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  - จัดทำ Paymentจ่าย, จ่ายเช็ค
  - ทำใบเสนอราคาเบิกเงิน(บางจากฯ) แต่ละเดือน
  - เปิด INV.ขาย
  - รับ-ส่ง E-Mai ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายl
  - สรุปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

บริษัท เพ็ททอยส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

110/1 ม.2 ถ.พุทธรักษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บัญชี-ลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้
  - บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  - เปิดบิลขาย-คำนวณ Rate
  - Rate ซื้อ-ขาย ติดต่อ Bank
  - บันทึกภาษีซื้อ, ภาษีขาย
  - บันทึก-คำนวณค่าเสื่อม - ทรัพย์สิน
  - บันทึก-คำนวณค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  - คำนวณยื่นแบบ ภงด.1,3,53
  - คำนวณยื่นแบบ ภพ.30
  - ยื่นแบบ ประกันสังคม สปส.1-10
  - จัดทำค่าแรง, เงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม
  - จัดทำCash Flow
  - รับวางบิล-จ่ายเช็ค
  - จัดทำเอกสารจ่าย Payment Vocher
  - ทำเช็คจ่าย
  - ปิด Book ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย
  - กระทบยอดBank statement
  - ปิดงบทดลอง
  - ปิดบัญชี
  - รายงานต่างๆ ของบัญชี-การเงิน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2549

ถึง

ธันวาคม 2550

บริษัท :

บริษัท รีคอลล์ ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

69 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี-ลูกหนี้

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เปิดบิลขาย
  - ติดตามถามหนี้-วางบิล-รับเช็ค
  - จัดทำเอกสารสำหรับวางบิล
  - บันทึกบัญชีขาย โปรแกรมสำเร็จรูป
  - ตัดลูกหนี้
  - ภาษีขาย
  - สรุป ภงด.3,53
  - กระทบยอด Bank statement

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2544

ถึง

ธันวาคม 2549

บริษัท :

บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์

ที่อยู่ติดต่อ :

151/1 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บันทึกบัญชีซื้อสินค้า-วัตถุดิบ
  - โปรแกรม-AS400
  - บันทึกบัญชีงานโครงการ-ทรัพย์สิน
  - รับเอกสารวางบิล
  - จัดทำเอกสารจ่าย
  - ตัดเจ้าหนี้
  - รายงานภาษีซื้อและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

มกราคม 2553

สถาบันอบรม :

บมจ.บางจากปิโตรเลียม

หลักสูตร :

ความปลอดภัยในการทำงานในโรงกลั่น

ระยะเวลา :

กันยายน 2548

ถึง

ตุลาคม 2548

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หลักสูตร :

การพัฒนาองค์กร, การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2546

ถึง

พฤษภาคม 2546

สถาบันอบรม :

บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์

หลักสูตร :

5 ส. ISO9002, ISO14001, โปรแกรม

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2545

ถึง

กุมภาพันธ์ 2545

สถาบันอบรม :

บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์

หลักสูตร :

ระบบ-Safety First, ความปลอดภัยในการทำงาน, โปรแกรมสำเร็จรูปAS400

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ตกแต่งรูปโปรแกรมPhotoshop, ทำอาหาร, ตัดเย็บเสื้อผ้า

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ภาคนิพนธ์  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...