ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บัญชี,INVENTORY ,สต๊อก,ธุรการ , เลขานุการ
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา ดุสิต บางกอกน้อย, บางพลัด บางซื่อ)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : ศศบ.
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.36
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนพาณิชยการจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : อนุปริญญา
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.84
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2546

ถึง

ธันวาคม 2548

บริษัท :

โรงแรมไอยราปาร์คโอเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ที่อยู่ติดต่อ :

55 ม. 4 ต. หาดทนง อ.เมือง จ. อุทัยธานี 61000

ตำแหน่ง :

บัญชี , ฝ่ายตรวจสอบสินค้าคงคลัง , ฝ่ายต้นทุน , ASST. CHIEF STOREROOM

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำเช็คจ่าย, ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ, คุมสต๊อกสินค้า , ออก PR ซื้อสินค้า

ระยะเวลา :

มีนาคม 2544

ถึง

กันยายน 2546

บริษัท :

ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ย้ายแล้วจำไม่ได้

ตำแหน่ง :

บัญชีรายได้ , ตรวจสอบ , ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บันทึกบัญชีรายรับ , คีย์ข้อมูล , ตัดบัญชี , ตรวจสอบเอกสาร, ดูแลการสมัครและเรียกนัดสัมภาษณ์งาน

ระยะเวลา :

มกราคม 2544

ถึง

มีนาคม 2544

บริษัท :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ. นนทบุรี

ที่อยู่ติดต่อ :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง :

ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คีย์ข้อมูล รับเรื่องที่ฝ่ายต่าง ๆ มาติดต่อ แทนเลขารองผู้ว่าการไฟฟ้า ทำงานตามคำสั่ง ( งานเอกสารทุกชนิด )
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  วาดรูป เขียนตัวอักษร เล่นกีฬา เย็บปักถักร้อย

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...