ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : งานด้านศิลปทุกแขนง,งานฝีมือ งานประดิฐษ์,งานขาย งานบริการ งานทุกประเภท

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศรีสุขวิทยา สาขาวิชา : วิทย์ คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.20
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

ดอกไม้ผ้าใยบัว

ที่อยู่ติดต่อ :

ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่ง :

ประดิฐษ์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประดิฐษ์ จำหน่าย เดินทางไปต่างประเทศ2ครั้ง และขายของที่ตลาดนัดที่นั่น


  และขายของกิ๊บช๊อบ ที่ไทยด้วยค่ะ

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

จินตนาเอนเตอร็เทรน

ที่อยู่ติดต่อ :

จังหวัดนคราชศรีมา

ตำแหน่ง :

QCงานต่างประเทศ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คิวซีตราจคุณภาพงานส่งออกต่างประเทศ และตรวจสอบคุณภาพวัถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัท

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

JVC

ที่อยู่ติดต่อ :

จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง :

รีย์แพร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ซ่อมงานเสีย.


  **เคยขายโทรศัพน์ที่ห้างสรรพสินค้าด้วยคะ.

  ***สามารถทำงานจังหวัดอื่นได้นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถทำงานด้านความคิดสร้างสรร จัดร้าน ออกแบบ งานฝีมือ งานด้านศิลปะ ทุกแขนงค่ะ สนใจเรื่องการขายมากค่ะ ขอบขายของ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ทำงานฝีมือร้านดอกไม้จากผ้าใยบัวขายที่ประเทศออสเตรเลีย
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...