ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรโยธา/Site Engineer,วิศวกรชลประทาน,เจ้าหน้าที่ขุดเจาะน้ำมัน

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา : วิศวโยธา-ชลประทาน
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.38
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สาขาวิชา : วิท-คณิตย์
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.09
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2552

ถึง

พฤศจิกายน 2553

บริษัท :

กรมชลประทาน

ที่อยู่ติดต่อ :

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ตำแหน่ง :

วิศวกรชลประทาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้าง
  ดูหน้างานรายงานความก้าวหน้าของงาน

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

อริญชย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

5/6 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ตำแหน่ง :

วิศวกรสนาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมหน้างาน ,บริหารงานและวางแผนการก่อสร้างของโครงการในแต่ละวัน , เข้าประชุมรายงานความก้าวหน้าของงาน , ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร :

การฝึกงานภาคฤดูร้อน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ ใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้ Ms. Office , AutoCAD,

  -ถอดแบบและประมาณการราคางานก่อสร้าง

  - ใบปะกอบวิชาชีพระดับภาคี

  -

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.โครงการก่อสร้างถังน้ำมันเอทานอลและไบโอดีเซล คลังน้ำมันลำลูกกาและงานโครงสร้างอาคารโหลดน้ำมัน

  2.โครงการระบบน้ำประปา (ท่อ PE) คลังน้ำมันลำลูกกา

  3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์

  4.โครงการก่อสร้างออฟฟิศสำนักงาน จ.เพชรบุรี

  5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง (ระบบท่อส่งน้ำ) จ.ประจวบคีรีขันธ์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...