ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : โฟร์แมน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

27,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 39 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชา : ก่อสร้าง
วุฒิ : ก่อสร้าง
ปีการศึกษาที่จบ : 2533 เกรดเฉลี่ย : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สาขาวิชา : ก่อสร้าง
วุฒิ : ก่อสร้าง
ปีการศึกษาที่จบ : 2531 เกรดเฉลี่ย : 3.12
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

เคเทคคอนสตัคชั่นจำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น28 อาคารเลครัชดาคอมเพลก193/177 ถนนรัชดา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง :

SENIOR FOREMAN

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานก่ออิฐ,ฉาบ,สี,กระเบื้อง
  ผลงาน คอนโดวิลทะเล3,4,5,6,7
  โรงแรมบารากคูดา
  โรงงานแป้งหมาด

ระยะเวลา :

เมษายน 2533

ถึง

ธันวาคม 2548

บริษัท :

ไทยฮาซาม่าคอปอเรชั่นจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ สุขุมวิท21 กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

CHIEF FOREMAN

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานโครงสร้าง,งานก่ออิฐ,ฉาบ,กระเบื้อง,สี,เชื่อมโครงหลังคา
  ผลงาน อาคารเสริมทาวเวอร์
  อาคารวิลล่าแคลิฟอเนีย
  สำนักงานเขื่อน(ในประเทศลาว)
  สำนักงานชลประทาน(ในประเทศลาว)
  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
  เอ็มโพเรียม สุขุมวิท24
  สำนักงานป่าไม้(ในประเทศลาว)
  โรงงานเวิลดิ์อิเลคตริก
  ธนาคาร DKB
  สำนักงานบ.อูอิจิ
  โรงงานยูนิชาม
  โรงงานมิซูมิต
  โรงงานเวิลด์อิเลคตริก
  ศูนย์ประชุมแห่งชาติลาว
  บ้านคุณชาตรี โสภณพาณิชอบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...