ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : QC/QA,Leader,เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.64
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.45
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2552

บริษัท :

บ.เคฮินออโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

โรจนะ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง :

Staff Line Control

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมและผลิตงานให้ได้ตามแผนที่กำหนด ดูแลพนักงานในส่วนความรับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกำหนด

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

มกราคม 2551

บริษัท :

บ.โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง :

Oparator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบชิ้นงานที่ขึ้นรูปขาของ IC
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...