ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : ธุรกิจท่องเที่ยว
วุฒิ : ศิลปศาตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.64
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2553

ถึง

กันยายน 2555

บริษัท :

บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เขตตลิ่งชัน

ตำแหน่ง :

ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับโทรศัพท์ลูกค้า/ต้อนรับลูกค้า/ช่วยงานฝ่ายบุคคลตรวจ OT/
  วางบิล-รับเช็ค/อื่นๆ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

บริษัท อิมเมจเพลสเซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

พุทธมณฑสาย 4

ตำแหน่ง :

แคชเชียร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คีย์อาหาร รับเงิน-ทอนเงินลูกค้า
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เคยฝึกงานที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  ที่ ฝ่ายธุรการ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...