ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : 1. Customer service,2. Call center,3. ประชาสัมพันธ์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่ บางเขน, สายไหม จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.รังสิต สาขาวิชา : การจัดการ
วุฒิ : บธ.บ. บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.88
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน แต่ไปทำ project เป็น call center ให้กับบ.การบินไทย สถานที่ทำงาน บ.การบินไทย สำนักงาน หลานหลวง

ที่อยู่ติดต่อ :

บ.การบินไทย สาขาหลานหลวง

ตำแหน่ง :

Call Center Reservation

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Reservation Ticketing Domestic Flight and , check-in passenger, give information about check-in passenger ,flight information.

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2550

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

สายการบินนกแอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

ห้อง208 ชั้น2 อ.ผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมือง

ตำแหน่ง :

Customer Service Agent

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริการลูกค้าภาคพื้น ,จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน,ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสายการบินแก่ผู้โดยสาร อาทิ เช่น ตารางการบิน ,เวลาบิน ,จำนวนเที่ยวบิน,น้ำหนักสัมภาระกระเป๋า ฯลฯ ,Check-in ผู้โดยสารไม่มีสัมภาระ และ จำหน่ายของที่ระลึกของนกแอร์

ระยะเวลา :

เมษายน 2549

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

บ.ทีม ฮิวแมน รีสอร์ซ คอนเซ้าท์ติ้ง ทำงานที่ บ.การบินไทย จำกัด มหาชน สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

Admin Office

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานเอกสารเกี่ยวกับ
  -งานบัตรรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว
  -งานบัตรรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดถาวร
  -งานบัตรท่าอากาศยานดอนเมือง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2551

สถาบันอบรม :

บ.การบินไทย จำกัด มหาชน

หลักสูตร :

ระบบ Amadeus,ระบบ Royal orchid plus

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2550

ถึง

กรกฎาคม 2550

สถาบันอบรม :

สายการบินนกแอร์

หลักสูตร :

Flying Safety

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2550

ถึง

กรกฎาคม 2550

สถาบันอบรม :

สายการบินนกแอร์

หลักสูตร :

Service ExCellence Training

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
27 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
27 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - MS Office

  - Internet

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ดอยหมันขาว จ.พิษณุโลก
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...