ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักวิชาการ,นักวิจัย,orditor ระบบ HA ฯลฯ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

30,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา : ประชากรศึกษา
วุฒิ : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.63
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์
วุฒิ : พยาบาลศาสตรบัญฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.98
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

รพ.พญาไท 1

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.ศรีอยุธยา

ตำแหน่ง :

ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล
  เป็นเลขาและที่ปรึกษาให้กับทีมดูแลทางคลินิก
  วิทยากรให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพในเครือพญาไท

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2542

ถึง

กันยายน 2547

บริษัท :

กล้วยน้ำไท 1

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.พระราม 4 เขต คลองเตย

ตำแหน่ง :

หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริหารจัดการระบบงานภายในห้องผ่าตัด
  ส่งเครื่องมือแพทย์ และเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตร :

พยาบาลอาชีวอนามัย

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หลักสูตร :

การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2549

ถึง

กรกฎาคม 2549

สถาบันอบรม :

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หลักสูตร :

HA สำหรับผู้ประสานงาน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
60 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
60 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office (excell, powerpoint,spss,visio) Internet

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...