ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรวิชาชีพบริการด้านสุขภาพในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล สาขาวิชา : ผู้ช่วยพยวาบาล
วุฒิ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.83
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชำนิ สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.63
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

ธันวาคม 2552

บริษัท :

โรงพยาบาลพยาไท 1 / อินทัชเมดิแคคลินิก

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.สรีอยุธยา/ อินทัชดินแดง 4833 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม.

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยพยาบาลPN(Part time)55/ชม.

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วัดVitalsignเตรียมให้แพทย์ตรวจ,ให้บริการคนไข้ที่มารับการรักษา,คัดกรองซักประวัติเบื้องต้น,ลงข้อมูลในรายงานที่กำหนด,วัดพัฒนาการเด็ก,เป็นผู้ช่วยแพทย์ตรวจ PAPและตามที่ได้รับมอบหมาย,หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับผิดชอบ

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กทม.10250

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยพยาบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วัดVitalsignเตรียมให้แพทย์ตรวจ,ให้บริการคนไข้ที่มารับการรักษาฟอกไต,เตรียมเคื่องล้างไต,เติมน้ำยา,กดเลือด,ล้างตัวกรอง,เฝ้าสังเกตอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยขณะทำการฟอกไต

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2549

ถึง

มีนาคม 2550

บริษัท :

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

ที่อยู่ติดต่อ :

950 ถ.ประชาชื่น 029101600

ตำแหน่ง :

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  vitalsign,Feed,ช่วยพยวาบาล suction,CPR,ทำแผล,พลิกตะแคงตัว,เช็ดตัวบนเตียง,งานด้านเอกสาร,ติดต่อประสานงานห้องยาและCSSD
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

หลักสูตร :

ผูช่วยพยาบาล

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2550

ถึง

ธันวาคม 2550

สถาบันอบรม :

AUA

หลักสูตร :

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

ธันวาคม 2548

สถาบันอบรม :

โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล

หลักสูตร :

พนักงานผู้ช่วย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดี

ดี

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...