ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิชาชีพครู,ครูพลศึกษา,ครูสุขศึกษา
2. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี สาขาวิชา : พลศึกษา
วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.07
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี สาขาวิชา : พลศึกษา
วุฒิ : ป.กศ สูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.56
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

ร.ร.สุเหร่าปากคลองลำรี

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตำแหน่ง :

ครูพลศึกษา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  หน้าที่รับผิดชอบ
  -สอนวิชาพลศึกษา ระดับชั้นป.4-6
  -สอนวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นป.4-6
  ผลงาน
  -กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
  -ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง จ.นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี2552 จ.กาญจนบุรี
  -ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมร.ร.บางบัวทอง แชมป์กีฬานักเรียนจังหวัดนนทบุรี
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หลักสูตร :

อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบี่-กระบอง

ระยะเวลา :

กันยายน 2548

ถึง

กันยายน 2548

สถาบันอบรม :

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หลักสูตร :

ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2547

ถึง

กรกฎาคม 2547

สถาบันอบรม :

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลักสูตร :

แกนนำภูมิปัญญา นันทนาการในมวยไทย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ผู้ตัดสินกีฬา

  ผู้ฝึกสอนกีฬา

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...