ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูนาฏศิลป์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชา : นาฏศิลป์และการละคร
วุฒิ : ศิลปศาตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.88
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ สาขาวิชา : ละคร
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.11
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

โรงเรียนวัดปากนำวิทยาคม (มัธยม)

ที่อยู่ติดต่อ :

จรัญสนิทวงศ์ 35 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง :

ครูสอนนาฏศิลป์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้น ม. 2 จำนวน 6 ห้องเรียน และ ชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน อีกทั้งยังมีหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อมนักเรียนออกแสดงตามงานต่างๆ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

บริษัท :

โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรม

ที่อยู่ติดต่อ :

เขตพระขโนง กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ครูพิเศษ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนเต้น ในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

บริษัท :

โรงเรียนวัดปากประกอก

ที่อยู่ติดต่อ :

เขตบางประกอก กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ครูพิเศษ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนเต้น ในวันอาทิตย์ เวลา 13:00-15:30
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

สถาบันอบรม :

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตร :

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2551

ถึง

ธันวาคม 2551

สถาบันอบรม :

อบรมสัมนา เรื่อง การบริหารหลักสูตรและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตร :

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ จินตลีลา ศิลปะการแสดง เชียร์ลีดเดอร์ ลิฟซิ่งค์ เดินแบบ ออกแบบท่าเต้น นาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) Dancing Jazz Dance Modern Dance

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :  ปัจจุบัน เรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  ประสบการณ์

   ได้รับคัดเลือก 1ใน8คน เป็นตัวแทนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขานาฏศิลป์และการละคร ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยต่างแดน ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ปี 2549

   ได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงงานกิจกรรมต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วัยเด็ก จนปัจจุบัน

   ได้เข้าร่วมการอบรบสัมนา เรื่อง “การบริหารหลักสูตรและการจัดการกระบวนการเรียนรู้” จัดโดยโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ณ.โรงเรียนสา จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านดง จังหวัดเชียงใหม่

   ฝึกปฏิบัติ 1 ออกสังเกตุ โรงเรียน วัดมะลิ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

   ได้เข้าร่วมอบรบสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน”

  ณ. หอประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   ฝึกปฏิบัติ 2 ออกฝึกสอน วิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

   ได้ร่วมงานนิทรรศการ “งานปากน้ำวิชาการเปิดบ้าน ป.น. ๕๒” ณ.โรงเรียนวัดปากน้ำวิยาคม

   เป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทย / Dancing ชมรมนาฏศิลป์วันอาทิตย์ โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรม

  เขตพระขโนง กรุงเทพฯ

   เป็นครูสอน Dancing ชมรมนาฏศิลป์วันอาทิตย์ โรงเรียนวัดบางประกอก กรุงเทพฯ

   ปัจจุบันรับสอนพิเศษนาฏศิลป์ไทย/ Dancing /ออกแบบท่าเต้น รับงานแสดงโชว์ งานอีเว้นต์ต่างๆ

  ความสำเร็จในสายงานนาฏศิลป์ไทย

   รองอันดับ 1 การประกวดลิฟซิ่งค์ พรี วิว คอนเทส 2535

   รองหนูน้อยนพมาศ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 2536

   ชนะเลิศไชน่าเกริล์ จูเนียร์ ของห้างพาต้า 2536

   ชนะเลิศเยาวชนคนเก่ง ของบางขุนเทียน 2537

   ชนะเลิศนาฏศิลป์ไทย ณ.ศนูย์วัฒนธรรมฯ 2537

   ชนะเลิศละครเวที ณ. อาคารชาญอิสระ 2537

   ได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ลงหนังสือพิมพ์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2537

   เป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์การประกวดไชน่าเกริล์ จูเนียร์ ของห้างพาต้า 2537

   รองหนูน้อยสงกรานต์วิสุทธิ์กษัตริย์ 2538

   ชนะเลิศ ผึ้งน้อยนักเต้น 2538

   ชนะเลิศการประกวดนาฏสิลป์ไทย ของ กทม. 2539

   เข้ารอบ 10 คน การประกวดพิธีกร ITV 2540

   ได้รับคัดเลือกเป็นแม่แบบนาฏศิลป์ไทย รำ เพลงช้า-เพลงเร็ว ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ 2541-2543

   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแสดงในงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 2541-2545

   ได้รับคัดเลือก รำหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ในงานครบรอบ 150 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 2546

   บันทึกเทปการแสดงสด VCD คอนเสิร์ต โฟ เอสโปรโมชั่น 2546

   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  แสดงในงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 2547-2550

   ลงวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม เผยแพร่วัฒนธรรมต่างแดน 2549

   ลงวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 72 2550

   ลงวารสาร..ย้อนรำลึกคืนสู้เหย้า.. ลูกพระงานคืนวัง 2550

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...