ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว. ภฟก 38868.),วิศวกรโครงการ,วิศวกรไฟฟ้า
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

24,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 82 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.2
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 3.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

พฤศจิกายน 2551

บริษัท :

บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ตำแหน่ง :

Ass Project Manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  มกราคม 2006 – สิงหาคม 2006
  ตำแหน่ง :: Electrical Engineer.
  โครงการ :: Absorption Chiller , Capacity 115 Ton .The Siam Ceramic Group Industries Co.,Ltd ,Saraburi.

  สิงหาคม 2006 - ปัจจุบัน
  ตำแหน่ง :: Ass. Project Manager.
  โครงการ :: Ethanol Plant , Capacity 150,000 L/D . Rajburi Ethanol Co.,Ltd , Rajburi. (Turnkey projects)

  งานที่รับผิดชอบ ::
  • เตรียมเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในโครงการ.
  • เตรียมแผนการทำงานของโครงการเสนอผู้จัดการโครงการ.
  • ตรวจสอบและบันทึกผลงานของโครงการ.
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ.
  • จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน.
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของโครงการ.
  • ควบคุมจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของโครงการ.
  • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน.
  • ประชุมและประสานงาน กับ ที่ปรึกษาโครงการ และลูกค้า.
  • จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร.

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

มิถุนายน 2548

บริษัท :

บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

35 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ซ่อมบำรุง

ระยะเวลา :

เมษายน 2546

ถึง

มิถุนายน 2546

บริษัท :

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

12/8-11 ชั้น4 อาคาร เอวี ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบโครงการ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

ตุลาคม 2549

สถาบันอบรม :

บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด

หลักสูตร :

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับ บริหาร

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

เมษายน 2548

สถาบันอบรม :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

การประเมินสภาพและอายุหม้อแปลงไฟฟ้า

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

เมษายน 2548

สถาบันอบรม :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

การประเมินสภาพฉนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - มีใบ กว.

  -โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานทั่วไป MicrosoftOffice ,Word,Excel,Powerpoint,Visio,Ms Project,Auto cad

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันฝีมือนักเรียนนักศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก สาขา การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

  -ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร

  -ออกแบบติดตั้งไฟฟ้าในอาคารพานิช

  -ออกแบบติดตั้งระบบ LAN ,Imternet หอพัก

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...