ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.72
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

มิถุนายน 2556

บริษัท :

บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

จ.สุราษฏร์ธานี

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง (ติดตั้งหม้อแปลง,sub station)เป็นต้น
  2.ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามอาคารสูงใหญ่
  3.ประมาณการงานไฟฟ้าของโครงการต่างๆ
  4.งานสายส่งแรงสูง 22,33,115 kv. ทั้งงาน Overhead และ Underground

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

เมษายน 2553

บริษัท :

เควสโก้จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

44/482 ถนน นวมินทร์125 แขวงคลองกุ่ม เขต บึ่งกุ่มกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามอาคารสูงใหญ่

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

TSR ENGINEERING

ที่อยู่ติดต่อ :

889/31 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามอาคารสูงใหญ่
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

กรมแรงงาน

หลักสูตร :

จป.ระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลา :

มีนาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2547

สถาบันอบรม :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตร :

การติดตั้งระบบไฟฟ้า

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - โปรแกรม autocad , PLC
  - สามารถทำ SHOPDRAWING ได้
  - สามารถทำงานแอร์,งานสุขาภิบาล
  - เคยทำงานบริษัท ISO , 5 ส.
  - ถอดแบบทำ BOQ , progress
  - สามารถทำงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และ ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 , 33 KV. งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.งานก่อสร้างโครงการ ระวิวรรณสูตร (อาคาร 8 ชั้น 3อาคาร)งบประมาณ 300 ล้านบาท
  2.งานก่อสร้างโครงการ TOT จ.กระบี่งบประมาณ 10 ล้านบาท
  3.งานก่อสร้างโครงการ บ้านพัก3ชั้นงบประมาณ 60 ล้านบาท
  4.งานก่อสร้างโครงการ กกต.จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 20 ล้านบาท
  5.งานระบบความปลอดภัยโครงการ DTAC ภาษีเจริญ-บางแสน
  6.งานขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงสูงศูนย์ราชการระนอง อ.เมือง จ.ระนอง งบประมาณ 5.6 ล้านบาท
  7.งานก่อสร้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง SUBSTATION PHANGNGA 2 จ.พังงา งบประมาณ 80 ล้านบาท
  8.งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน จ.สุราษฎร์ธานีงบประมาณ 65 ล้านบาท
  9.งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ติดตั้งโคมไฟถนน จ.สุราษฎร์ธานีงบประมาณ 30 ล้านบาท
  10.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ อาคารไฟฟ้า เกาะละวะใหญ่ จ.พังงางบประมาณ 2 ล้านบาท
  11.งานก่อสร้างสายส่ง 115 kv. และปรับปรุงระบบ 22 kv. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก งบประมาณ 314 ล้านบาท
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...