ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรไฟฟ้า
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

28,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.13
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียน นนทรีวิทยา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.32
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บ. เกษมกิจ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

Kasemkij Building (10th Floor) Silom Road

ตำแหน่ง :

วิศวกรที่ปรึกษางานไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษางานระบบไฟ้้า
  การตรวจสอบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
  และสื่อสารทั้งหมด ในการสร้างโรงแรม

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

มกราคม 2553

บริษัท :

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์

ที่อยู่ติดต่อ :

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า
  เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
  ออกแบบระบบ MV & LV
  ออกแบบระบบ Lighting and Small Power
  ออกแบบระบบ Fire Alarm
  ออกแบบระบบ Lightning and Grounding
  เขียนแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2548

ถึง

เมษายน 2550

บริษัท :

บ. ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

62 ตึกธนิยะ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

ตำแหน่ง :

วิศวกรสนาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลติดตั้งระบบงานไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และ ระบบแอร์คอนดิชั่น ระบบ utiliy งานระบบหล่อเย็น งานระบบ Clean Room
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
90 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
60 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  AutoCaD , Microsoft Word Excel Power Point other

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...