ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง),วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน,วิศวกรระบบคอลโทรล (PLC)

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิ : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.57
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ร.ร.ราชประชานุเคราะห์23 สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.39
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2552

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

บริษัท ยูเมด้า จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

26/18-21 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10230

ตำแหน่ง :

วิศวกร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายศูนย์พัฒนาทางวิศวกรรม บริษัท ยูเมด้า จำกัด
  - โปรเจ็คเครื่องผสมเปียกความเร็วสูง 300 ลิตร
  - โปรเจ็คเครื่องอบแกนนุ่นแห้งความเร็ว
  - โปรเจ็คห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่อุณหภูมิ 25C°± 2C°และความชื้น60%RH± 5%RH
  - โปรเจ็คห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่อุณหภูมิ 30C°± 2C°และความชื้น75 %RH± 5%RH
  - โปรเจ็คโรงผลิตอาหารเสริม

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

31 ซ.เพชรเกษม36 แยก1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ออกแบบและประมาณราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้คอนโทรล,ตู้MDB
  - ออกแบบระบบควบคุมการทำงานเครื่องจักรด้วย PLC
  - ออกแบบและทำสื่อการเรียนการสอนระบบแมคคาทรอนิกส์
  - ทำคู่มือการใช้โปรแกรม PLC Mitsubishi , PLC Siemens

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

กันยายน 2551

บริษัท :

บริษัท โกลด์ เซอร์เคิล เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

50/410 หมู่บ้านพฤกษา3 ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้าภาคสนาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ประมาณราคาอุปกรณ์เสริมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ
  - ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชนิด FCU , AHU ,Chiller,
  Cooling Tower
  โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ชลบุรี
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดี

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  - Autocad 2D ,Solidworks , PLC Omron , PLC Mitsubishi ,PLC Siemens S7 , Touch Screen Proface
  Microsoft Office ,Visio ,Photoshop cs3
  - ตั้งค่า Temperature Controller ยี่ห้อ Shinmax ,West, Hengstler
  - แก้ปัญหาระบบเน็ตเวิตส์ ปริ้นเตอร์ Internet , Format Computer ,ลงวินโดวส์
  - รับออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ปุ่มกดหรือใช้พีแอลซีควบคุม
  - รับทำวายริ่งสายไฟตู้คอนโทล
  - รับทำเครื่องผสม High Speed Mixer สำหรับผสมอาหารสัตว์หรือผสมยา
  - รับทำระบบควบคุมปั๊มน้ำสำหรับหอพัก-ห้องเช่า
  - รับทำระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับเก็บรักษาคุณภาพยา (Stabbility Room)

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานจากมูลนิธิ
  ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2547
  - ได้รับรางวัลความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคม
  แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548
  - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  ปี 2551
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...