ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรซ่อมบำรุง
2. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรการผลิต วิศวกรบริการด้านเทคนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรฝ่ายผลิต

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัปทุมธานี สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิ : วศบ.เครื่องกล
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.3
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาวิชา : ช่างยนต์
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.32
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

สยามคาลโซนิค จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

61/2 ม.1 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

วิศวกรซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลวางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ
  วางแผน PM เครื่องจักร
  จัดหาอะไหล่สำรองสำหรับเครื่องจักร
  ควบคุมดูแลฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบรรชา
  ซ่อมเครื่องจักร
  งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

สถาบันอบรม :

บริษัท TIG

หลักสูตร :

ผู้ควบคุมก๊าซในโรงานอุตสหกรร

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

มิถุนายน 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท ตรีศักดิ์ออโตเมชั่น

หลักสูตร :

การใช้งาน PLC ระดับต้น

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2551

สถาบันอบรม :

บริษัท YASAKWA

หลักสูตร :

การใช้งาน Robot Motoman NX100 และการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2550

สถาบันอบรม :

MS Cosulting Group

หลักสูตร :

ISO/TS16949

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2550

ถึง

สิงหาคม 2550

สถาบันอบรม :

MS Cosulting Group

หลักสูตร :

8D

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  แก้ไขระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องจักรให้ทำงานภายใต้เงื่อนไข
  คิดต่อวงจรไฟฟ้าใหม่เพื่อให้งานตามเงื่อนใขที่ต้องการได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นวิทยากรของสถาบันยานยนต์ สอนหลักสูตรไฟฟ้าเบื่องต้น (การใช้งาน sensor อุตสาหกรรม)
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...