ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Engineer,Production Engineering,Process engineering
2. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : qc engineering

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.38
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.39
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2552

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

มิซึกิ อิเลกโทรนิกค์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ที่อยู่ติดต่อ :

101/46 ม.20 นวนคร2 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จปทุมธานี .12120

ตำแหน่ง :

Engineering

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Approved Part,WI,ออกแบบ Jig,จัดสมดุลสายการผลิต,ลดต้นทุน,check part ok send in line assembly,QM and su

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ที่อยู่ติดต่อ :

140 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต FVMI

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้กล้อง Microscopeเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความละเอียดของชิ้นงานให้ตรง spec ของลูกค้า

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

บริษัท :

มิซึกิ อิเลกโทรนิกค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

101/46 ม.20 นวนคร2 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จปทุมธานี .12120

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต,การศึกษาการทำงาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

สถาบันอบรม :

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร :

kaizen ลดต้นทุนการผลิต

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

มีนาคม 2553

สถาบันอบรม :

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร :

ISO 9001:2008 REQUIREMENTS AND iMPLEMENTATION

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2551

สถาบันอบรม :

สำนักงานจุฬารัฐมนตรี

หลักสูตร :

การลดภาวะโลกร้อนและการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ที่เหลือจากครัวเรือน

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยอัสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตร :

ธรรมภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

มาลายู

อาหรับ

ฟัง

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โปรแกรม Microsoft office ,SPSS ,Program Minited, Photo Shop,Solidwork ,cad,open office

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการรีดลวดสลิง

  2.PROJECT DX01A CARD PRINTER

  3.PROJECT DL01A LAMINATOR

  4.ตัวแทนแผนกลดต้นทุนการผลิต kaizen
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...