ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เขียนแบบ/งาน Drawing
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เขียนแบบ/งาน Drawing
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิ : ครุศาสตร์เครื่องกล
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.58
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชา : เขียนแบบเครื่องกล
วุฒิ : อนุปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.80
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2556

บริษัท :

อควาไลน์โปรทาเก็ต จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

638 ถนน เกษตร - นวมินทร์ แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม 10230 โทร02-570-9009-15

ตำแหน่ง :

เขียนแบบ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เขียนแบบระบบบําบัดน้ำเสียตามแบบร่างของผู้ออกแบบ และตรวจสอบแบบถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมดก่อนส่งให้ทางโรงงานผลิต

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

พรูฟเว่นอัลเทอร์เนทีฟจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

46/27 ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 ถนน สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เขียนแบบ ระบบประปา ไฟฟ้า และงาน piping งานเครื่องกล

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2548

ถึง

ธันวาคม 2550

บริษัท :

ไฮเคลียร์ คิงซัน อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

.179/18 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตาสทร กทม 10120

ตำแหน่ง :

DESIGN ENGINEER

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เขียนแบบระบบบําบัดน้ำเสียตามแบบร่างของผู้ออกแบบ และตรวจสอบแบบถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมดก่อนส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบแบบอีกครั้ง

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2546

ถึง

มกราคม 2547

บริษัท :

ไดวาคาเซอิ ไทยแลนด์จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 10 พญาไท ราชเทวี

ตำแหน่ง :

วิศกรออกแบบฝึกหัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบ ที่วางแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2544

ถึง

กุมภาพันธ์ 2546

บริษัท :

เอเซียชินวา เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

125 อาคารแอ็กมี่ ช้น 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวี กทม. 10400

ตำแหน่ง :

DESIGN ENGINEER

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนของ COOLING TOWWER
  - คำนวณนำหนักของชิ้นส่วน COOLING TOWWER
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

สถาบันอบรม :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร :

TOYOTA CAELUM 2

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - CAN USE DRAWING PROGRAM : CAELUM2 ( 3D ), EUCLID, AUTOCAD R.14-2007 (2D, 3D)
  - CAN USE MS .OFFICE
  - TEACHING IN KMITNB. ( CROUSE : MECHANICAL DRAWING )

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...