ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมเคมี/ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมเคมี/ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Process Engineer ,Production Engineer
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : Rajabhai institutes Pibulsongkram สาขาวิชา : Chemistry
วุฒิ : Science Chemistry
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.68
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2540

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

Vanachai Chemical industries

ที่อยู่ติดต่อ :

Eastern industrial Estate Map-ta-put 10 Soi G-14 Amphoe Muang- Rayong Rayong ( 21150 )

ตำแหน่ง :

Process Engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  I control formaldehyde production and
  Urea – formaldehyde resin production. Furthermore, Commissioning Project Formaldehyde and resin plant and design some job. I control Boiler Chiller, water treatment and waste water plant.
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  Training

  15 /3/38 – 31/5/38 :Training at Raycol Asphalt Co.,Ltd

  28/2/2545 : Training Measurement Uncertainty

  11 /6/45 : Training Hazard & Operability Studies

  27/11/45-29/11/45 : Training Hazard Identification & Hazard Evaluation

  28/1/46 – 29/1/46 : Training Quality management – Requirements

  May 18 – 20,2005 : Training at Chian

  July 31 – Aug 13, 2005 : Training at Germany and Netherland

  Other : seminar about TPM ,TQM

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...