ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Personal Assistant/ Secrateay/ executive assistant to MD, CEO, VP, President
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการสำนักงาน
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

50,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : มนุษยศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.76
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนลำปางกัลยาณี สาขาวิชา : อักฤษ - สังคม
วุฒิ : ประกาศนียบัตร
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 3.54
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2555

บริษัท :

Freelance

ที่อยู่ติดต่อ :

Bangkapi, Bangkok

ตำแหน่ง :

Freelance translator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - To translate documents (Thai-English), (English - Thai)

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2554

บริษัท :

KPK Quantity Surveyors (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

Wireless Road, Pathumwan, Bangkok

ตำแหน่ง :

Marketing cum Office manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Preparation of marketing strategy and
  monitoring performance;
  - Devising fee strategy and maintaining fee information;
  - Preparation and coordination of the marketing materials such as curriculum vitae, brochure and flyers (English and Thai) in compliance with the KPK Group standard;
  - Assisting the Managing Director in the management and administration of the company;
  - Promote a good and positive image of the company; and
  - Monitoring and reporting on the progress of the projects on a regular basis;

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

Ocean Catch Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

Sukhumvit Soi 4, Bangkok

ตำแหน่ง :

PA to MD/ HR Manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Supporting works to Managing Director on different
  types eg. Marketing, Human resources, Sales ;
  - Providing some of suggestions to Managing Director on Company’s business;
  - Coordinating with managerial level and staffs to ensure that all managers understand and able to follow instruction correctly;
  - Produce some of marketing materials eg. flyer, brochure, signage, website, tag etc.;
  - Design some of packaging for fresh food to be sold in supermarket;
  - Handling human resources managing and administrative works;
  - Training and providing advice to all level of staffs as necessary:
  - Assisting to solve issues.
  - Reviewing agreements and general contracts;
  - To supervise the registration of the company with relevant authorities.
  - Preparing of necessary reports
  - Co-ordinate with the designer on packaging design
  - Partially preparing of marketing plan
  - Handling translating tasks

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

กันยายน 2550

บริษัท :

The Red Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

Phayathai, Bangkok

ตำแหน่ง :

Overseas project coordinator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Co-ordinating with overseas clients for arranging
  models’ schedule;
  - Presenting models for advertising, magazines, fashion show etc;
  - Negotiating the fee;
  - Providing and updating models’ information to clients;
  - Arranging flight, transportation related to projects for models;
  - Supporting clients for matters related to the projects
  - Preparation of quotations, job confirmations and agreements to client; and
  - Taking Photo and producing vdo or vdo casting for clients

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

เมษายน 2550

บริษัท :

-

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

Business owner

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Managing the shop, accounting, purchase clothes to the shop and sell clothes;

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2546

ถึง

กันยายน 2549

บริษัท :

KPK Quantity Surveyors (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

Wireless Road, Pathumwan, Bangkok

ตำแหน่ง :

Confidential Secretary

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Co-ordinating to manage office and office tasks;
  - To support secretarial works to Resident Director;
  - To monitor administrative, human resources and part of accounting works;
  - Managing and supporting staffs;
  - Preparation of fee proposals and agreements, reviewing company’s service agreements and general contracts;
  - Preparation of project status, monthly report, quarterly report and annual report;
  - Setting up and maintaining database of projects and CV for the company; and
  - To supervise the registration of the company with relevant authorities.
  - Handling translating tasks.

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2543

ถึง

มิถุนายน 2546

บริษัท :

B.U. Enterprise

ที่อยู่ติดต่อ :

Dindaeng, Bangkok

ตำแหน่ง :

Receptionist

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - To provide the best services for customers
  - To function as Guest relation officer, Cashier, Reservation officer, Sale officer and Operator;
  - Preparation of room status and monthly report of front office;
  - To manage front office during night shift; and
  - To assist customer for relevant matters.

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2541

ถึง

กุมภาพันธ์ 2543

บริษัท :

Boran House

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

Recepptionist

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - To provide the best services for customers
  - To function as Guest relation officer, Cashier, Reservation officer, Sale officer and Operator;
  - Preparation of room status and monthly report of front office;
  - To manage front office during night shift; and
  - To assist customer for relevant matters.
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

QSG Corporation Co., Ltd.

หลักสูตร :

HACCP Requirement and Internal Audit Course

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

มีนาคม 2553

สถาบันอบรม :

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร :

กลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ รุ่นที่ 16

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

สถาบันอบรม :

Inter Academy

หลักสูตร :

Secretarial Course

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - Ms. Office eg. Words, Excel, Power point, Outlook express, Microsoft outlook and Adobe reader;
  - Internet, E-mail; and
  - Dreamweaver, Photoscape, Photoshop and Pageplus.

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...