ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ออกเเบบสื่อสิ่งพิมพ์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานออกเเบบผลิตภัณฑ์
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา : ศิลปกรรม
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา : ศิลปกรรม ( จิตรกรรม )
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.26
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

กันยายน 2555

บริษัท :

บริษัท LIKE MOCKTAIL CO., LTD.

ที่อยู่ติดต่อ :

103 Soi Ramkhamheang Rd., Huamark Bankkapi Bangkok 10240

ตำแหน่ง :

Graphic Design

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    ออกเเบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2553

ถึง

ธันวาคม 2554

สถาบันอบรม :

Netdesign

หลักสูตร :

computer computArt and Graphic Design เเละ Graphic design Advanced

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...