ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่วางแผน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานธุรการ
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชา : การจัดการ
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 3.38
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.01
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2554

ถึง

กรกฏาคม 2554

บริษัท :

โมนาโพลิแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง :

พนักงานแนะนำความงาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า,แนะนำสินค้าโปรโมชั่น,แนะนำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าทราบ,แคชเชียร์

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2551

บริษัท :

บ.โรม เมคคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ตำแหน่ง :

ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบชิ้นงาน,สรุปยอดงาน,จัดเตรียมงานเพื่อส่งต่อแผนกอื่น

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

บ.เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ตำแหน่ง :

ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบชิ้นงาน,ติดต่องานกับแผนกอื่น,ส่งงานให้กับแผนกอื่น

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

กรกฏาคม 2549

บริษัท :

ธนาคารทิสโก้

ที่อยู่ติดต่อ :

สาทร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการเช่าซื้อรถยนต์ ว่าตรงกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือไม่, เตรียมเอกสารเพื่อส่งให้กับลูกค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2551

สถาบันอบรม :

บ.โรม เมคคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร :

จิตสำนึกในการทำงาน

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2551

สถาบันอบรม :

บ.โรม เมคคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร :

ISO 14001

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2550

ถึง

พฤศจิกายน 2550

สถาบันอบรม :

บ.โรม เมคคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร :

5ส

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2550

สถาบันอบรม :

บ.โรม เมคคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร :

ISO 9001

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...