ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

60,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 42 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง
ปีการศึกษาที่จบ : 2538 เกรดเฉลี่ย : 2.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2555

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

SMC property soft

ที่อยู่ติดต่อ :

136 ซอยโชติวัฒน์3 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการวิศวกรรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารสูงมีหน้าที่ในการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในอาคารเช่นระบบปรับอากาศ ,ระบบแสงสว่าง,ระบบสุขาภิบาล ,ระบบปั๊มสระว่ายน้ำ ,ระบบ UTILITY ทั้งหมดของศูนย์กีฬา
  สปอร์ตคลับมหาลัยจุฬาลงกรณ์รวมทั้งตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของหอพักนักศึกษาในมหาลัยจำนวน 5 ตึกคือตึกพุดตาน,พุดซ้อน,จำปา ,จำปีและตึกศึกษิตนิเวศน์ ,ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมส่วนกลาง

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

พฤษภาคม 2555

บริษัท :

พร้อมเทคโนเซอร์วิส

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารบางนา-ทาวเวอร์ ตึก C ชั้น 14 ถ.บางนา -ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการบริหารงานซ่อมบำรุง z ( EXECUTIVE )

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทให้บริการระบบวิศวกรรมอาคารสูง มีหน้าที่ในการวางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในจ่ายให้อาคารเช่น ระบบซิลเลอร์,ระบบปรับอากาศ ,ระบบแสงสว่าง AHU,VAV,BAS รวมทั้งระบบสุขาภิบาลทั้งหมดประจำหน่วยงาน ปูนซิเมนต์ไทย ( SCG ) บางซื่อ พร้อมทั้งทำรายงานสรุปงานประจำเดือนให้ลูกค้า ( เป็นผู้รับจ้างบริษัทจาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง )
  ปัจจุบัน บริหารประจำหน่วยงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพศ.2550 ถนน แจ้งวัฒนะ อาคาร โซน B ทั้งหมด

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2546

ถึง

มิถุนายน 2554

บริษัท :

เฮลท์ฟู๊ดครีเอชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

105 หมู่ 6 ซ.สุขี 2 ถ.บางพูน -รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทในเครือมีจำนวน 3 บริษัทคือบริษัทคอสเมติกส์ครีเอชั่นผลิตเครืองสำอางและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ,บริษัทไบโอมาสเตอร์ผลิตปุ๋ยเคมีส่วนบริษัทเฮลท์ฟู๊ดครีเอชั่นผลิตอาหารเสริมสุขภาพมีหน้าที่หลักคือควบคุมและตรวจสอบการปฎฺิบัติงานของช่างเทคนิคฝ่ายวิศวกรรมทั้งหมดเช่น วางแผนงานบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร ,งานติดตั้งและปรับปรุงประสิทธืภาพเครื่องจักร, ควบคุมมาตรฐานระบบน้ำดี และน้ำเสีย ,ระบบปั๊มลม ,ซิลเลอร์,ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ,ตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 ,GMP,HACCP รวมทั้งควบคุมดูแลในการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของฝ่ายวิศวกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์,คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,วางแผนและควบคุมงานในการผลิตสินค้าใหม่ๆเช่นงานติดตั้งระบบไฟฟ้า,งานก่อสร้าง ,งานระบบ Utility เช่น Boiler , Chiller , Aircompressor , ระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเช่นน้ำ DI ,SOFT พร้อมทั้งประชุมร่วมกันวางแผนงานกับฝ่ายต่างๆในการผลิตสินค้าและเรื่องอื่นๆภายในบริษัททั้งแผนการผลิตและ แผนค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2544

ถึง

สิงหาคม 2546

บริษัท :

ไทยเซ่กาอิเล็คตริค

ที่อยู่ติดต่อ :

154 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290

ตำแหน่ง :

วิศวกรซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์คืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor)เจ้าของโดย ร่วมทุนระหว่างไทยกับใต้หวัน มีจำนวนพนักงาน
  300 คน พนักงานที่ผมต้องดูแลจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ในการวางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมดเช่นระบบซิลเลอร์
  ระบบปั๊มลม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในฝ่ายผลิตทั้งหมดรวมทั้งจัดทำคู่มือการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2000 และทำการตรวจติดตามการจัดทำระบบบริหารคุณภาพภายในของฝ่ายต่างๆในบริษัท ( Internal Quality Audit )

ระยะเวลา :

กันยายน 2541

ถึง

กรกฏาคม 2544

บริษัท :

ไทยสวีดิสแอสแซมบี่ ( VOLVO )

ที่อยู่ติดต่อ :

กม.45 ,35/1 ถ.บางนา -ตราด กิ่งอำเภอบางเสาธง จ. สมุทรปรากา

ตำแหน่ง :

วิศวกรซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทผลิตรถยนต์วอลโวมีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงรักษาเครืองจักรในโรง
  งานรวมทั้งทำการวางแแผนงานในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรประ
  จำศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์คือศูนย์ ห้ัวหมากและศูนย์บางนา
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2553

ถึง

พฤศจิกายน 2553

สถาบันอบรม :

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร :

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2553

ถึง

กรกฎาคม 2553

สถาบันอบรม :

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร :

การป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง,ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2551

สถาบันอบรม :

บริษัทแซน.อี.68 คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียรส์ จำกัด

หลักสูตร :

เทคโนโลยีบำบัดน้ำใช้น้ำเสีย

ระยะเวลา :

กันยายน 2545

ถึง

กันยายน 2545

สถาบันอบรม :

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร :

TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

ระยะเวลา :

กันยายน 2544

ถึง

กันยายน 2544

สถาบันอบรม :

บริษัท แอลวีเอ็ม ( เอเชีย ) จำกัด

หลักสูตร :

ISO9001:2000 INTERNAL QUALITY AUDIT

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - คอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอพ 2007 ,ระบบ PLC ,ระบบ INVERTER ,ระบบ VACUUM PUMP , RING BLOWER
  - วิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า
  การอบรมเพิ่มเติม
  - เรืองการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในระบบ CHILLER
  - การบริหารเพือขจัดความสูญเปล่า
  - เทคโนโลยี่บำบัดน้ำใช้และน้ำเสีย
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.ปรับปรุงระบบสายดินภายในบริษัททั้งหมด
  2.ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิดผงชักฟอกและยาสีฟันโดยใช้ระบบ VACUUM PUMP ในการส่งจ่ายวัตถุดิบแทนกำลังคน
  3. ลดการใช้พลังงานของปั๊มลมโดยปรับปรุงระบบการเดินท่อและตรวจเช็ครอยรั่วรวมทั้งปรับตั้งเวลาการ ON LOAD และ NO LOADให้เหมาะสม
  4.หัวหน้าทีมอนุรักษ์การใช้พลังงานไในบริษัทเช่น แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ,ซิลเลอร์,บอยเลอร์ในบริษัทให้เหมาะสมรวมทั้งทำการอบรมและรณรงค์วิธีการลดพลังงานการใช้เครื่องจักรทีใช้ในฝ่ายผลิตทั้งหมด
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...