ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้าฝ่าย
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการ
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 43 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : ผู้ประกอบการยุคใหม่
วุฒิ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 3.56
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2536 เกรดเฉลี่ย : 2.27
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2547

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

75 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

senior sales engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Generator Set ) , ตู้สถานีไฟฟ้าย่อย ( Unit Substation ) , เครื่องแปลงความถี่ (Frequency converter) , เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ซึ่งผมทำงานในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส มีหน้าที่ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้สถานีไฟฟ้าย่อย ประเมินโอกาส รักษาลูกค้าเก่า แสวงหาลูกค้าใหม่ ทำใบเสนอราคางานเอกชน จัดทำเอกสารงานประมูล ยื่นซองงานประมูลหรือ e-auction ประสานงานในบริษัทฯเพื่อเปิดใบสั่งผลิตและส่งมอบงานให้กับลูกค้า ให้กับหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และขายให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆทั่วไป
  ผลงาน เช่น ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับบริษัทในเครือเซนทาโก (CENTACO) , ขาย Unit Substation ให้กับการไฟฟ้านครหลวง ของโครงการ Phaholyothin and Phayathai Project , Sukhumvit Project เป็นต้น

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2543

ถึง

มิถุนายน 2547

บริษัท :

บริษัท นิวยูนิต เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

56 หมู่ 5 ซ.เพชรเกษม 130 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

วิศวกรฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าส่งออกไปยังต่างประเทศและขายภายในประเทศ ผมทำงานในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต มีหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงตามเวลาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

ระยะเวลา :

มีนาคม 2540

ถึง

มีนาคม 2541

บริษัท :

บริษัท ยูไนเต็ด สตีลเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

340 หมู่ 4 ซ.สวนหลวง 1 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

วิศวกรควบคุมวัสดุ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Siemens , NEC , Ericsson , Shinawatra และ UCOM ผมทำงานในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายควบคุมวัสดุ มีหน้าที่ บริหารงานวัสดุ กำหนดรายการและปริมาณวัสดุ จัดหา จัดจ้าง การกำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2538

ถึง

มกราคม 2539

บริษัท :

บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

9 ซ.จำเนียรสุข 3 ถ.เพชรเกษม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง :

วิศวกรฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัท เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทดสอบคุณภาพ เช่น เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด ยี่ห้อ Satec และ Testomatic ผมทำงานในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย มีหน้าที่ ขายสินค้าดังกล่าว

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2537

ถึง

พฤษภาคม 2538

บริษัท :

บริษัท แคล-คอมป์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

60 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

วิศวกรฝ่ายรับประกันคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแฟกซ์ เครื่องคิดเลข และจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผมทำงานในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายรับประกันคุณภาพมีหน้าที่ สอบเทียบเครื่องมือวัด ตรวจสอบชนิดของวัสดุและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เป็นต้น
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2547

ถึง

กรกฎาคม 2547

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักสูตร :

Strategies for Success in Professional Selling

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2544

ถึง

กุมภาพันธ์ 2544

สถาบันอบรม :

คายด์ แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติ้ง

หลักสูตร :

การตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน ในระบบ ISO 9000

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. คอมพิวเตอร์ - Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)
  2. Auditor - ในระบบ ISO 9001
  3. พิธีกร ,วิทยากร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. โครงการตู้ Unit Substation ณ วังทวีวัฒนา
  2. โครงการตู้ Unit Substation สำหรับ ถนนพหลโยธิน-พญาไท
  3. โครงการตู้ Unit Substation สำหรับ ถนนสุขุมวิท
  4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ บริษัทในเครือเซนทาโก
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...