ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : กฎหมาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : กฎหมาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักกฎหมาย,นิติกร,ทนายความ

เงินเดือนที่ต้องการ :

30,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : นิติศาสตร์บัณฑิต
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.65
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท :

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบรี 11120

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ว่าความทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ดูแลจัดเตรียมเอกสารและสำนวนที่จะใช้ในการดำเนินคดี ดำเนินคดีต่างๆ เดินทางไปติดต่อสถานที่ราชการ เช่น ศาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานที่ดิน

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2552

ถึง

เมษายน 2553

บริษัท :

สำนักงานกฎหมายและบัญชี ปรัชญา แก้วเหล็ก

ที่อยู่ติดต่อ :

15/20 ม.10 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 94 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

ตำแหน่ง :

ทนายความ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ว่าความทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ดูแลจัดเตรียมเอกสารและสำนวนที่จะใช้ในการดำเนินคดี ดำเนินคดีต่างๆ ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เดินทางไปติดต่อสถานที่ราชการ เช่น ศาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานที่ดิน ฯลฯ จดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ ดูแลการขายทอดตลาด

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

สำนักงานกฎหมายและบัญชี ปรัชญา แก้วเหล็ก

ที่อยู่ติดต่อ :

15/20 ม.10 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 94 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

ตำแหน่ง :

เสมียนทนาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลจัดเตรียมเอกสารและสำนวนที่จะใช้ในการดำเนินคดี ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เดินทางไปติดต่อสถานที่ราชการ เช่น ศาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานที่ดิน ฯลฯ จดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ ดูแลการขายทอดตลาด
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  มีใบอนุญาติว่าความจากสภาทนายความ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...