ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : กฎหมาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : กฎหมาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นิติกร,เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการทางกฎหมาย
2. สาขาอาชีพหลัก : กฎหมาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่บังคับคดี

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชา : นิติศาสตร์
วุฒิ : นิติศาสตร์บัณฑิตย์
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.34
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : สามเสนวิทยาลัย สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวน
วุฒิ : มัธยมปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 1.99
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2556

บริษัท :

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -รับผิดชอบลูกหนี้ NPL,NPA ในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์และโอนสิทธิการรับจำนอง ที่บริษัทฯได้ซื้อหนี้มา
  -จัดทำสัญญา/หนังสือมอบอำนาจ ในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์/โอนสิทธิการรับจำนอง , ไถ่ถอนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ
  -วิเคาระห์ข้อมูลทางคดีเพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบในคดีต่างๆ ที่ศาลและบังคับคดีต่างๆทั้งในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เพื่อตรวจสำนวนถึงสถานะการยึดทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ และดำเนินการยืมเพื่อไปโอนสิทธิการรับจำนอง
  -ติดตามหลักประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ กรณีเป็นการจำนองต่างลำดับ / จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ กรณีออกเป็นโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้รับไป หรือ ติดตามผู้ถือกรรมสิทธิ์มาดำเนินการออกใบแทน

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

central Food Retail

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนังงานใหญ่เซ็นทรั่นลาดพร้าว

ตำแหน่ง :

Loss Prevention Staff

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -จัดวางแผนงานในการป้องกันการสูญหาย และสิ่งที่อาจจะเกิดความเสียหายหรือเสี่ยงต่อบุคคลภายในองค์กร
  -ตรวจสอบสินค้าที่มีราคาสูงและวางมาตรฐานการป้องกัน
  -ดำเนินการแจ้งความต่อบุคคลที่ลักทรัพย์ต่อสำนักงานตำรวจท้องที่
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

สถาบันอบรม :

กรมบังคับคดี

หลักสูตร :

ฝึกปฎิบัติงานทางกฎหมาย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  Football ivory carpenter,

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  Board of Faculty of Law
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...