ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
2. สาขาอาชีพหลัก : รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
3. สาขาอาชีพหลัก : เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร/สถิติ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้สิน

เงินเดือนที่ต้องการ :

45,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 41 ปี
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 89 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.39
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สาขาวิชา : วิทย์
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2530 เกรดเฉลี่ย : 3.20
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2553

ถึง

มีนาคม 2554

บริษัท :

บมจ.ไทยง้วนเมทัล

ที่อยู่ติดต่อ :

7/4,7/6 หมู่1 ถนนเอกชัย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ควบคุมกำกับดูแลงานด้านสินเชื่อ ตรวจสอบวิเคราะห์วงเงินเครดิต
  2.ควบคุมกำกับดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ การชำระหนี้และติดตามหนี้
  3.ควบคุมกำกับดูแลงานด้านการเงิน ติดต่อประสานงานธนาคาร ตั๋ว P/N , L/C
  4.ควบคุมกำกับดูแลงานดำเนินคดีและกฎหมาย
  5.วิเคราะห์และควบคุมด้านการเงิน

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

บจก.มีนาลิสซิ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายขายและสินเชื่อ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ซึ่งจะต้องกำหนดนโยบายบริษัทฯ ในการบริหารงาน
  2.ควบคุมกำกับดูแลวางแผนงานด้านสินเชื่อ ยอดปล่อยสินเชื่อ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินเชื่อทั้งหมด
  3.ควบคุมกำกับดูแลวางแผนงานขายรถแท็กซี่ และแผนทางการตลาด สื่อโฆษณาต่างๆ ยอดขายรถแท็กซี่ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลพนักงานขายของเต็นท์/สาขา ของบริษัท
  4.ประเมินราคารถยึดของบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาขายบุคคลภายนอก รวมทั้งการตรวจสอบสภาพรถแท็กซี่พร้อมขายของแผนกจัดซื้อ ก่อนส่งมอบเต็นท์เพื่อตั้งขาย
  5.ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์แท็กซี่ฯ,เต็นท์คู่ค้า และการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
  6.ควบคุมกระแสเงินสดและยอดปล่อยสินเชื่อในแต่ละเดือน
  7.กำหนดค่า KPI และ ACTION PLAN ของแผนกขายและสินเชื่อ

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2544

ถึง

มกราคม 2546

บริษัท :

หจก.มาร์เบิ้ลไลน์

ที่อยู่ติดต่อ :

820 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯลูกค้า นำเสนอผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯเพื่อขายงานด้านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น การจัดทำอีเว้น ,การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ป้ายโฆษณา ฯลฯ
  2.ผลงาน คือ การขายงานให้กับทางโรงแรมเท็นสตาร์ ถนนเพชรบุรี ในการจัดเปิดโรงแรมอย่างเป็นทางการ, จัดทำโปร์ไฟล์,สื่อสิ่งพิมพ์

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2544

ถึง

พฤศจิกายน 2544

บริษัท :

บจก.เบ็ทเทอร์ เฮลล์ แอนด์ บิวตี้ ( NC FOOD )

ที่อยู่ติดต่อ :

1521/1 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.วางแผนด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
  2.จัดหาทีมงานตลาด บุคลากร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
  3.ออกแบบจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ และสถานที่จัดรายการชิมอาหารพร้อมเปิดการขาย
  4.นำเสนอสินค้า เพื่อเป็นการเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าเป็นซับดีลเลอร์

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2540

ถึง

กุมภาพันธ์ 2544

บริษัท :

บมจ.ธนาคารศรีนคร (สาขาเทียนกัวเทียน)

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 2 ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงสวนมะลิ เขตพลับพลาไชย กรุงเทพฯ 10100

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 5

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ดูแลงานด้านธุรกรรมสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร
  2.วิเคราะห์สินเชื่อ จัดทำนิติกรรม ตรวจสอบเอกสารต่างๆของลูกค้า
  3.ประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  4.เร่งรัดหนี้สิน เจรจาประนอมหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ NPL
  5.ควบคุมบัญชีลูกค้าสินเชื่อสาขาของธนาคารฯ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2553

ถึง

เมษายน 2553

สถาบันอบรม :

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบฑูต โดย ดร.จอมพล สุภาพ

หลักสูตร :

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน

ระยะเวลา :

กันยายน 2552

ถึง

ตุลาคม 2552

สถาบันอบรม :

บจก.มีนาลิสซิ่ง โดย อ.พัชรพล จิตรมนตรี / อ.ภลดา ม่วงศิริ

หลักสูตร :

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

กันยายน 2551

สถาบันอบรม :

บจก.มีนาทรานสปอร์ต โดย อ.ประกฤต ช่วยสถิตย์

หลักสูตร :

การตรวจประเมินภายใน ( ISO 9001:2000 , OHSAS 18001 )

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

กันยายน 2550

สถาบันอบรม :

การบริหารและจิตวิทยา โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาศน์วิวัฒน์

หลักสูตร :

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2549

ถึง

กรกฎาคม 2549

สถาบันอบรม :

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

หลักสูตร :

ทักษะการทำงานของผู้บริหารที่ดี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1.ติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กร และบุคคลต่างๆ
  2.ออกแบบโฆษณา และสื่อการโฆษณาต่างๆ
  3.เล่นกีฬาแบดมินตัน,ว่ายน้ำ,สนุ๊กเกอร์
  4.ทำอาหารไทย(คาว)
  5.QC เครื่องยนต์และสภาพรถยนต์และรถแท็กซี่ พร้อมประเมินราคาสภาพรถยนต์รุ่นต่างๆ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.ออกแบบสโลแกน คุณยิ้ม...เรายิ้ม ให้กับ บจก.มีนาลิสซิ่ง
  2.เป็นนักกิจกรรมและนักกีฬาของโรงเรียน
  3.เป็นพนักงานสาขาดีเด่น(เงินฝากและสินเชื่อบัตรเครดิต) ของ บมจ.ธนาคารศรีนคร
  4.เป็นวิทยากรในการจัดอบรมด้านสินเชื่อและความเสี่ยงเบื้องต้น , จรรยาบรรณพนักงาน,การขายรถแท็กซี่มือสอง
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...