ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขายกรุงเทพ

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 82 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.36
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.58
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

กรกฏาคม 2554

บริษัท :

บริษัทลีดอนดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

10ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.43 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

ตำแหน่ง :

พนักงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายเพิ่มลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่าปฎิบัิตามนโยบายบริษัทอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

บ.จีเอ็มเอ็มมิวสิคพับลิชชิ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

50 ถ.สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลยอดการขายให้ได้ตามเป้าหมายดูแลลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่เพิ่ม

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2548

ถึง

กันยายน 2550

บริษัท :

บ.ไบโอคอนซูเมอร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

55ชั้น6อาคารไบโอเฮ้าซอยพร้อมพงษ์ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากทม.

ตำแหน่ง :

พนักงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลยอดการขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่กระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2545

ถึง

กันยายน 2548

บริษัท :

บ.แฟชั่นฟู้ดจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

105/4 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

พนักงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลยอดการขายให้ได้ตามเป้าหมายรักษาฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่กระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2549

ถึง

สิงหาคม 2549

สถาบันอบรม :

บ.ไบโอคอนซูเมอร์จำกัด

หลักสูตร :

พนักงานขายที่ดี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
32 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WORD,EXCEL

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...