ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั้วไป
3. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : teller

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.38
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนพญารามวิทยา สาขาวิชา : วิทย์ - คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.3
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2554

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

ธนาคารUOB

ที่อยู่ติดต่อ :

207/15 ม.6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

ตำแหน่ง :

CSO

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เปิดบัญชีใหม่ใหู้ลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อเพิ่มยอดด้านเงินฝากให้กับทางแบงค์ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน กองทุน เปิดบัญชีกองทุน ทำ PG ทำสินเชื่อบ้าน รับโทรศัพท์อำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

กันยายน 2554

บริษัท :

ธนาคารซิตี้แบงค์

ที่อยู่ติดต่อ :

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง :

sales Relationship Executive

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและยอดด้านเงินฝากให้กับทางแบงค์ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นและการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

ธันวาคม 2553

บริษัท :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส

ที่อยู่ติดต่อ :

10/5 ม.3 ต. บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

ประสานงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำ Report ส่งมอบงานให้ลูกค้าแต่ละรายทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
  เช็คราคาสินค้ารับโทรศัพท์ลูกค้าเช็คสต็อคและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2555

ถึง

มิถุนายน 2555

สถาบันอบรม :

MSIG

หลักสูตร :

นายหน้าประกันวินาศภัย

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2554

ถึง

กรกฎาคม 2554

สถาบันอบรม :

ธนาคารซิตี้แบงค์

หลักสูตร :

Has successfully complete the test of Liabilities Products

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

มิถุนายน 2554

สถาบันอบรม :

ธนาคารซิตี้แบงค์

หลักสูตร :

Achieving Client Engagement

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ด้านการทำงานสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานหลายคนโดยไม่เกิดปัญหาและรับฟังปัญหาของผู้อื่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
  ด้านกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิด ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยและทางบริษัทที่ร่วมงานจัดขึ้น
  ด้านบันเทิง ชอบร้องเพลงและร้องได้ทุกแนวเพลง เวลาว่างชอบทำอาหาร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  จบปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 2
  ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้อง พิธีไหว้ครูซึ่งเข้าพิธีทุกปีจนเรียนจบ กีฬาสีของคณะ ทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการปลูกป่า จำหน่ายสินค้าในงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นนักกีฬาของคณะบริหาร

  ทำงานผ่านโปรจากธนาคารซิตี้แบงค์และเข้าอบรบการขายเงินฝากและการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าจากธนาคารซิตี้แบง์ ได้ใบรับรองอนุญาติให้ขายโปรแกรมเงินฝากของธนาคารซิตี้แบงค์
  สอบได้ใบนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คปภ.
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...