ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หัวหน้า ผู้จัดการ,sales
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ที่ปรึกษา

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 37 ปี
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : คริสต์
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : ม.เอเชียอาคเนย์ สาขาวิชา : MBA ตลาด
วุฒิ : ปริญาโท
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.รามคำแหง สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.79
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

มีนาคม 2553

บริษัท :

บริษัท AIA จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

253 อาคารศุภาคาร แขวงคลองต้นไทร เขตเจริญนคร กทม

ตำแหน่ง :

Pre-supervisor Fulltime

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดการ ดูแล ฝีกอบรม และพัฒนาทีมงาน พนักงานขาย รวมถึงหน่วยแทนต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำยอดขายได้ตรงตามที่กำหนด บริหารทีมขายประกันวินาศภัย,ประกันชึวิตและบัตรเครดิต

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

ธันวาคม 2550

บริษัท :

บริษัท CS รีเทล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ลาดพร้าว 80 แขวงประดิษฐ์มนูษธรรม เขตวังทองหลาด กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Sales&Marketting Manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย สรุปตัวเลขจำนวนยอดขายรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส / สรุปปัญหา หาวิธีการแก้ไข และจัดทำแผนกระตุ้นยอดขายในแต่ละวัน แต่เดือน และไตรมาส

ระยะเวลา :

กันยายน 2545

ถึง

สิงหาคม 2549

บริษัท :

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด (Wai Wai)

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.พหลโยธิน 52 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายสินค้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ไวไว"วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย สรุปตัวเลขจำนวนยอดขายรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส / สรุปปัญหา หาวิธีการแก้ไข และจัดทำแผนกระตุ้นยอดขายในแต่ละเดือน และไตรมาส
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

ตุลาคม 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท AIA

หลักสูตร :

ผู้นำ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

มิถุนายน 2550

สถาบันอบรม :

บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จำกัด

หลักสูตร :

ISO9001:200

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัท อเมริกันอินเตอร์ แอสชัวร์รัน จำกัด

หลักสูตร :

ภาวะผู้นำ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
37 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  พิธีกร,จัดอบรม

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  สาระนิพนธ์ "พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่ของคนไทยในปัจจุบัน"
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...