ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานฝ่ายการตลาด,พนักงานฝ่ายประสานงาน,พนักงานฝ่ายบริหารงาน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

6,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สงขลา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ สาขาวิชา : การบริหารการตลาด
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.03
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.43
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2549

ถึง

เมษายน 2552

บริษัท :

บ.กังแสงสุขภัณฑ์ (กระเบื้อง สุขภัณฑ์ Cotto)

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่16 ตรงข้ามสนามกีฬาจิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายขาย ต้อนรับและบริการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำหน้าที่ในการนำเสนอสินค้า กระเบื่องปูพื้น สุขภัณฑ์ ของคอตโต้
  นำเสนอและให้บริการในระยะยาว และบริหารงานทั้งยอดขายและการวางแผนการตลาด

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

กุมภาพันธ์ 2549

บริษัท :

บ.แคนนอบบอลบิวซิเนส

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.ประชาสงเคราะห์12 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายขาย ต้อนรับและบริการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบงานทางด้านวางแผนการตลาด ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและบันทึกCRM และตรวจสาขาของทางบริษัท(สำนักงานใหญ่) ในเรื่องของยอดขายและตัวสินค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

กรกฎาคม 2550

สถาบันอบรม :

ทักษะการพูดและการจูงใจ

หลักสูตร :

แนะวิธีการพูด

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2547

ถึง

เมษายน 2547

สถาบันอบรม :

การพัฒนาบุลิกภาพ

หลักสูตร :

บุคลิกภาพและการเข้าสู่สังคม

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ OFFICE ทั้งหมดได้พอประมาณแต่ไม่ชำนาญมากนัก มีมนุษยสัมพัธืในการทำงาน ปรับตัวได้ดี เล่นกีฬาได้ทั้งฟุตบอล ตระกร้อ เทนนิส วิ่งระยะยาว

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ได้รับรางวัลการวางตัวที่เหมาะสมในสาขาบุคลิกภาพ ในปี2543-2544

  เป็นตัวแทนของฝ่ายในการขึ้นรับรางวัล และกล่าวขอบคุณ และเป็นตัวแทนในการมอบรางวัล
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...